Как се пише? 25 думи, чийто правопис бъркаме често

писмо учителка дете
Да пишеш грамотно е не само важно, но и необходимо. За съжаление, не само децата, но и възрастните, все по-често допускат грешки в иначе елементарни наглед думи, които използваме ежедневно. А какво да кажем за тези думи и изрази, чийто правопис е по-необичаен и които изискват специално внимание? Ето някои от тях:

Грешно: пропускВателен; Правилни: пропускателен

Грешно: взаимствам; Правилно: заимствам

Грешно: обВзема; правилно: обзема

Грешно: анцуНг; Правилно: анцуг

Грешно: юрисТконсулт; Правилно: юрисконсулт

Грешно: случЕй; Правилно: случай

Грешно: виШо; Правилно: висше

Грешно: съжЕлявам; Правилно: съжалявам

Грешно: двойНствен; Правилно: двойствен

Грешно: ИменНи дни; Правилно: имени дни

Грешно: отверка; Правилно: отвертка

Грешно: от среща; Правилно: отсреща (Пример: „Стоя отсреща“)

Грешно: до година; Правилно: догодина (Пример: „Ще отидем догодина“, когато се има предвид „следващата година“)

Грешно: теорИтично; Правилно: теоретично

Грешно: в предвид, на предвид; Правилно: предвид (Пример: „Имам предвид“)

Грешно: махмОрлук; Правилно: махмурлук

Грешно: асВалт; Правилно: асфалт

Грешно: креМвирш; Правилно: кренвирш

Грешно: беМка; Правилно: бенка

Грешно: аргОмент; Правилно: аргумент

Грешно: булчЕнски; Правилно: булчински

Грешни: корЕгирам; Правилно: коригирам

Грешно: акОмулатор; Правилно: акумулатор

Грешно: деДектив; Правилно: детектив

Грешно: презумция; Правилно: презумпция