De rechtbank erkende degenen die onder de 800 gram werden geboren als baby's en niet als biologisch materiaal

Ook in Europa is het debat over baby's of abortus al jaren aan de gang

een te vroeg geboren baby

Kinderen geboren onder 800 g in de 26e week van de zwangerschap zijn baby's, geen abortusmateriaal. Dat blijkt uit de uitspraak van de hoogste administratieve rechtbank. Het driekoppige panel vernietigde een tekst van de medische standaard van verloskunde en gynaecologie, volgens welke dergelijke pasgeborenen als afgebroken zwangerschappen werden beschouwd.

Door deze eis in de norm te plaatsen, werden de criteria voor foetale levensvatbaarheid, het verschil tussen abortus en geboorte, verhoogd. Als de foetus, hoewel hij nog leeft, niet aan een van deze voorwaarden voldoet, wordt als eis gesteld dat hij minimaal drie dagen overleeft om als een levendgeborene te worden beschouwd.

Voorheen vereisten de criteria dat hij ten minste 600 g woog en een zwangerschapsduur van ten minste 22 weken had om als een levendgeborene te worden beschouwd.

De tekst in de norm werd aangesproken door de Poppies for Mary Foundation, die al jaren strijdt voor het recht van ouders om de lichamen van hun premature baby's te ontvangen en te begraven, in plaats van ze als biologisch materiaal te verbranden.

Bron: vk Monitor

VIND ONS OP FACEBOOK:

Reacties staan ​​uit.