Нов закон предвижда отпуск и обезщетение за бащите на деца до 2 години

Бащите да имат право на отпуск до 2-годишна възраст при отглеждане на малко дете, в случай че майката е лишена от родителски права или правата са предадени на бащата, предвижда нов законопроект

В мотивите към законопроекта се посочва, че в момента е регламентирано майката да ползва отпуск заради бременност, раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Тези дни могат да бъдат прехвърлени на бащата по желание на майката, като това да важи и за родители-осиновители.

В Кодекса на труда е уреден редът, по който бащите могат да ползват отпуска при смърт или заболяване на майката (осиновителката), но не и в случаите, когато майката (осиновителката) е лишена от родителски права или те са прехвърлени на бащата (осиновителя) по установения ред. Поради тази празнина в законодателството, бащите (осиновителите) не могат да се възползват от отпуск и съответните държавни обезщетения за отглеждане на децата.

Предложените промени целят да решат този проблем чрез прецизиране на законодателството, осигурявайки възможност за ползване на отпуск и получаване на съответните обезщетения от бащите (осиновителите).