Нови правила за прием в детските градини в Столична община

ясла детска градина

Работата на родител или настойник на дете, което кандидатства за място в детска градина, вече няма да бъде критерий при класирането за записване, предвиждат промените в критериите за прием на деца в общинските детски градини, които Столичната община подготвя. За сметка на това, ако постоянният адрес на един от родителите е в района на детската градина, детето ще получава една допълнителна точка.

Педагогическият съвет на всяка общинска детска градина ще определя изцяло самостоятелно какви да бъдат допълнителните критерии за прием, пише Dnevnik.bg.

В момента критериите, по които се класират децата за прием в детските градини в София, са 5. Проектът за промяна предвижда те са станат 6. Ще отпадне точката, според която наличието на родител, настойник, който работи в детската градина или ясла в София има предимство в класирането. До момента този критерий даваше 3 точки.

Вместо нея децата ще получават 1 точка, ако техен родител или настойник има постоянен адрес на територията на детската градина. Една точка ще се получава и ако детето е посещавало почасово общинска детска градина 6 месеца преди записване. Промяна има и в критерия за настоящ и постоянен адрес на единия родител на територията на София. В момента и двете възможности дават по 3 точки. Промяната предвижда да се дават 3 точки за постоянен адрес и 2 за настоящ.

Непроменени остават социалните критерии, за деца сираци или полусираци, с един неизвестен родител или такъв със степен на инвалидност между 71 и 100 %. Децата в риск или в приемни семейства ще продължават да получават по 3 точки, а тези с близнаци или от семейства с повече от 3 деца – по 2 точки.

НАМЕРЕТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK