Отпадат задължителните медицински прегледи за учителите

Отпадат задължителните ежегодни медицински прегледи за учители. Това ще стане факт с изменението на Наредба №4 на здравното министерство за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, предаде Нова ТВ.

От здравното министерство предлагат да отпадне периодичността на задължителните прегледи, както и срокът, в който да се провеждат. В проекта се предвижда работодателят да има самостоятелност относно необходимостта от извършване на медицински преглед при промяна на различни обстоятелства.

До края на днешния работен ден проектът на Наредбата ще бъде изпратен за спешно съгласуване в МОН с оглед необходимостта от бързо публикуване за обществено обсъждане.

В момента Наредба №4 регламентира, че лицата, заемащи длъжността „педагогически специалист“, подлежат ежегодно на задължителен медицински преглед и представят пред работодателя си документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на определени заболявания ежегодно в срок до 30 септември.