Повече българска история, упражнения и разяснения в клас искат родители и ученици

ученици училище матури

Много висок стил на изказа в учебниците, материал, който не е съобразен с възрастта на децата, необходимост от повече примери и обяснения, вместо твърде много информация, както и необходимост от повече време за упражнения. Това са основните проблеми, които изпъкват в отговорите на родители и деца във връзка с учебния материал. Като най-труден предмет в училище, очаквано, се утвърждава математиката. Но оказва се, че сериозни затруднения при по-малките ученици предизвикват и предметите „Човекът и обществото“ и „Човекът и природата“. При по-големите по-трудни са „География и икономика“ и „История и цивилизации“.

Това са част от изводите на единствено по рода си изследване на „Галъп интернешънъл болкан“ по поръчка на Министерството на образованието и науката, каза в „Посоките на делника“ Яница Петкова, автор на проучването:

„Изследването беше проведено сред родители и ученици от 1 до 10 клас. Основната цел на МОН, която трябваше да изпълним, е да видим какво е трудното, какво е неразбираемото в учебниците, има ли проблем с междупредметните връзки, т.е. един предмет да не кореспондира с изучаваното по друг предмет, какво би трябвало да се промени, какви са препоръките на родителите и учениците. Да получим обратна връзка по отношение на изучавания учебен материал.“

По-голямата част от родителите са споделили, че детето им се справя добре с учебния материал, но около 40% процента са заявили, че децата им срещат трудности. Всеки десети родител е отговорил, че детето му има значителни трудности по повечето предмети.

„Интересно е, че родителите, които казват, че децата им изпитват трудности и тези, които казват, че децата им не изпитват трудности, дават различни отговори на въпроса какви са трудностите и защо имат трудности. За родителите, които казват, че детето им не изпитва трудности, по-скоро трудностите са свързани с неясен език в учебниците, учебно съдържание, коeто не е съобразено с възрастта на детето. Проблеми, които по-скоро не са свързани с начина на поднасяне на материала от страна на учителя, които не са свързани конкретно с учителя. А за родителите, които казват, че детето им има проблеми с учебния материал, тези проблеми произтичат по-скоро от прекия контакт с учителя и ролята на учителя по време на преподаването. В този случай на първо място излиза проблемът с онлайн обучението, недобро поднасяне на материала от страна на учителите. Родителите предприемат различни механизми, за да се справят с трудностите на своите деца. Най-честият е да се изпращат децата на допълнителни индивидуални или групови уроци. Най-често деца от 5-и до 7-и клас посещават такива уроци. Близо 1/2 от децата в тези класове ходят на допълнителни уроци на предмети, които се изучават в училище. Това до голяма степен се свързва с предстоящите изпити след 7-и клас, за които детето е необходимо да се подготви допълнително.“

В проучването учениците са били склонни да говорят по-обширно за предметите, с които имат проблеми. Математиката е най-трудният предмет за всички ученици от 1 до 10 клас.

„Изследването ни показа и нещо друго – има някои специфични предмети, които затрудняват ученици в определени класове. В 3-ти и 4-ти клас това са предметите „Човекът и обществото“ и „Човекът и природата“. Децата доста често имат проблем с несъобразено съдържание с възрастта, според оценка на самите ученици. Липсва кореспонденция между предметите. Самите деца имат усещането, че нещо им липсва, че нещо им е преподадено, а трябва да са научили още нещо допълнително, за да могат да си разберат урока. Обемът на уроците, по оценка на децата, е твърде голям. При встъпването в тези нови предмети „Човекът и обществото“ и „Човекът и природата“ в 3-ти и 4-ти клас, както и при „История и цивилизации“, „География и икономика“ в 7-и и 8-и клас, започват да имат много нови понятия, много нови термини, които са по-скоро на научен, академичен език. Стил, който не е подходящ за по-малки деца, които не могат да разберат толкова сложни концепции.“

Децата са препоръчали повече време за упражнения, по-систематизирана информация, по-разбираем език в учебниците, акцент върху най-важната информация в урока.

„По-специфичното в препоръките на децата е, че те искат по-интерактивен метод на преподаване на материала. Да имат повече експерименти, примери, графики. Всякакъв начин на преподаване, който ги въвлича чисто опитно в изучавания материал.“

Препоръките на учениците и техните родители почти изцяло се припокриват.

Изводите от изследването ще бъдат взети под внимание при изготвянето на учебните програми и учебниците, допълни Яница Петкова:

Източник: bnr.bg

Коментарите са изключени.