Разработен е наръчник за родители в помощ на онлайн обучението

онлайн курсове

Вече не само педагозите ще ползват Книга на учителя като методическо ръководство в преподаването, родителите също ще имат наръчник как да подкрепят децата по време на онлайн обучение в условия на пандемия. Той е разработен от екип от Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и е предаден за одобрение в МОН. Очаква се да бъде достъпен за родителите в електронен формат. Оказва се, че много от тях вече могат да ползват платформи, в които са виртуалните класни стаи на децата им, но не познават всичките им функционалности. Освен информация за тях, ръководството ще съдържа и линкове към самоучители и помагала, които могат да се ползват в електронна среда, когато ученикът не е в клас.

За съставянето на ръководството е използван опитът у нас и около 190 източника за това как се справят онлайн училищата в Европа, САЩ, Австралия. Проучени са и ръководства на големи компании за електронни платформи. Наръчникът описва особеностите на ученето през устройство от разстояние, включително кога настъпва разсейването и умората от екрана. Съдържа насоки какво да е подкрепящото поведение на родителите, по какъв начин да си сътрудничат с преподавателите. Спецификите са разписани за начален, прогимназиален, гимназиален курс и за деца със специални образователни потребности.

Включен е и елементът за осигуряване на безопасност при онлайн работа.

На родителите се препоръчва да изградят рутина в дневния режим на детето, което учи от разстояние в електронна среда. Това трябва да се случва на бюро или маса, в никакъв случай устройството не бива да се пренася в леглото или на дивана. Добре е ученикът да има свой кът в детската стая или в апартамента, като може да участва и лично в оформянето му. За по-малките деца е добре мястото да е ситуирано така, че родителите да могат да наблюдават ученика.

Ръководството съветва семейството да не оставя всичко в полето на преподавателя, дори когато ученикът у дома е вече в прогимназиален и гимназиален етап. Ако се разговаря с детето сутрин и следобед как вървят уроците, това му създава усещане, че е подкрепено. Въпреки че предстои семействата да получат достъп до наръчника, остават няколко сериозни предизвикателства.

От една страна, е недостигът на устройства в семейства с 2 и повече деца. В същото време около 30% от родителите имат трудности при работа с електронни платформи заради нивото на дигиталните си компетенции. Възможно решение за това би било да се осигури подкрепа от студенти, които са в последните курсове на специалности, свързани с информационни технологии, математика или учат начална педагогика. Като основен проблем семействата изтъкват и това, че те самите не са учители – дори и да ползват технологичния канал, не са сигурни точно как да помогнат по отношение на учебното съдържание. Липсата на педагогически компетенции се оказва особено голяма трудност най-вече за родителите на деца от начален курс.

Възрастният у дома помага по 2 часа на ден

Преди да бъде написано ръководството, екипът от Педагогическия факултет на ПУ „Пасий Хилендарски“ е провел изследване за проблемите на семействата в условия на обучение от разстояние в електронна среда. Допитването обхваща 8767 родители и 1612 учители от столицата и от селища в цяла България. Основните изводи потвърждават заключенията от първите изследвания след превключването онлайн още през март миналата година – че това е направило работата на педагозите по-видима за родителите. Учителите също вече са по-наясно с какви трудности се сблъскват семействата. Проучването показва, че 68 на сто от родителите активно подкрепят децата.

12% заявяват, че си сътрудничат с учителите.

По данни към момента, когато бе затворена цялата система на образованието у нас, родителите са отделяли средно по 2 часа на ден да помагат на учениците у дома, които учат онлайн.

30% от семействата отказват да участват

Около 30 на сто от семействата не са ангажирани с подкрепа на децата по време на онлайн обучението. Това са родителите, които не показват заинтересованост и при традиционната присъствена форма. Приобщаването и на тях, и на децата им остава неразрешим проблем за системата на образованието. Допитването сред педагозите показва, че според 49% от тях родителите помагат качествено на учениците при обучение от разстояние в електронна среда.

17 на сто смятат, че степента и качеството на помощта зависи от спецификите в семейството.

А 30% от педагозите считат, че помощта на родителите не е достатъчна за децата в трудната ситуация, в която ги поставят уроците от разстояние в електронна среда. От своя страна преподавателите споделят, че по около час на ден са ангажирани да оказват съдействие на родителите. За 16% това време е по два часа дневно, а за 12% надхвърля 3 часа. Както и за децата, така и за учителите най-трудно е в начален етап. Преподавателите в класовете до 4., особено в някои места и общности, получават постоянно обаждания и съобщения от родители, когато са в онлайн режим.

Източник: uchiteli.bg

Коментарите са изключени.