Как да изберем име на детето и как името влияе на характера

име бебе

Как да изберем име на бебето? Какво е значението на името и кое име ще подхожда на нашия малък наследник? Има много теории, според които името на детето може да повлияе на неговия характер. Според Петър Дънов, определящо в това отношение са числата и буквите. А когато кръстим детето и му дадем име, ние го зареждаме с определена енергия и залагаме определена информация. Тази енергия и информация се съдържа в съответните букви и цифри, а по този начин се предопределя неговата съдба.

В българската азбука буквите се разделят на три типа, според тяхната вибрация.

1 тип – Букви с много силна вибрация – това са А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г, Х, И

Тези букви със силна вибрация определят принципите ни и действат през целия живот. Колкото повече букви от тези има в името, толкова по-заредено с енергия ще е детето

2 тип – букви, поддържащи силата ни и изграждащи нашия духовен свят – това са Ж, Й, К, Л, М, Н, О, П, Щ, Р.

3 тип – букви, свързани с физическото ни здраве и постижения – това са С, Т, Ю, В, У, Ш, Я, З, Ч.

 

Преобладаващи гласни букви в името и тяхното значение:

А – Амбиция, воля, енергия. Много букви А в името – критичност, цинизъм, деспотичност.

Е –Буквата е символизира активност, промени, душевни вълнения. Много Е в името предполага нестабилност и разточителност.

И – Интензивна, хуманна натура, жизнена енергия. Типично е движение нагоре и надолу, както и редуване на величие и падение. Много И в името означава сензитивност.

О – Концентрация, воля, равновесие. Успехи в изкуството и несигурност в брака. Много в името О може да доведе, както то инертност, така и до упоритост.

Ъ – Интуитивност, стремеж към успех и изява. Преобладаваща буква И в името символизира склонност към колебливост, интерес към педагогически дейности.

 

Значение на името според неговото число

Освен буквите, според Дънов, водещо значение за името има и неговото нумерологично значение. Сборът на всички букви в името определя същността на дадена личност. Сборът от гласните изразява външните прояви, нуждите и стремежите на душата, активността. Сборът на съгласните букви изразява скритата, непроявената природа на човека.
bukvi-ime-harakter
За да узнаете именното число, трябва да съберете числата на буквите на името. Полученото число се редуцира до едноцифрено. Само ако сборът на името са числата 11 или 22, те не се сумират

Пример: Ако името е Анна, изчислението ще бъде:

1+5+5+1=12=3

Значение на получения резултат:

1 – Ръководител,водач,независимост, понякога деспотизъм или непокорство.

2 – Признак за адаптация към всичко, допъл изпълнител, родолюбив, миролюбив, тактичен и дипломатичен. Тук се срещат музиканти и танцьори.

3 – Артистична натура, човек на изкуството и обикновено- оратор. Нравствена и етична натура. Склонност към забавления.

4 – Дарба в техническите професии. Организатор, лекар, хирург, материални занимания и практически дейности.

5 – Приятелски настроен, общува с всички. Променлива личност. Подвижни дейности. Любов към свободата.

6 – Артистизъм, милосърдие, успех във всяко занимание, което е свързано с възпитаване.

7 – Застъпник на реда и законите, личност с духовни интереси и занимания с хуманни възгледи и професии, усъвършенстване и философия.

8 – Има финансови дадености, притежава материални ценности и търговски интереси, върши материални и приложни дейности.

9 – Това са артисти, проповедници, общественици, педагози, хора с хуманитарни професии, личности на вдъхновението и доброжелателството.

11 – Проповедници, общественици, миротворци, идеалисти, новатори, хора на практическите дейности.

22 – Хора на едромащабните дейности, общественици, хуманисти, новатори и водачи.

Сборът на числата от буквите на първото име е много важно число. Ако то съвпадне с рождения ден, резултатът се усилва, въздействието става удвоено.

 

Вижте още:

Бебешки имена, които са забранени по света

Кои са най-често избираните от българите имена за новородени?

Момиче или момче – изчислете пола на бебето чрез китайския календар

Характерът на детето според часа на раждане