Помощ! Детето ми е побойник…

агресивно дете бой

„Детето ми се сбива често, мисля, че се превръща в истински побойник“. Напоследък все повече родители са склонни да направят подобно признание. Опитали са се да говорят с него, но агресивното му поведение продължава – то все още влиза в груби закачки с другите деца в семейството и понякога се стига до нараняване, проявява вербална агресия към връстниците си и все по-често се бие в училище.
Ако ситуацията ви звучи позната, не може да не сте се запитвали защо насилието и сред момчетата, и сред момичетата се увеличава.

Всъщност не става въпрос само за физическата агресия. Много деца срещат затруднения, когато трябва да покажат уважение към авторитетите, да спазват правилата на родителите си, да следват техните насоки или да изпълнят някоя задача. Всички тези примери са част от по-голям проблем – а именно, поради една или друга причина децата не успяват да усвоят умения, които са им нужни за справяне с проблемите и трудните ситуации, без да се влиза във физическо съприкосновение.


Ако детето ви използва сбиването при конфликт или при среща с някакъв проблем, естествено е вие като родител да изпитвате притеснение и несигурност как да се справите с това поведение. Често майките и бащите изпадат в паника, когато осъзнаят, че държанието на децата им се влошава все повече. Тогава реакцията на родителите е да втвърдят тона и да приложат повече строгост, но като използват същите възпитателни методи, както и преди да се появи този проблем. Но, както се оказва, тази стратегия не предизвиква желаната промяна у детето, защото са нужни не строгост и твърда ръка, а промяна на подхода.

Защо децата се превръщат в побойници?

Дали някои деца са по-склонни да се бият и да проявяват вербално насилие в сравнения с други? Вероятно е така. Много хлапета изпитват затруднения при разрешаването на социални проблеми и това често води до агресия в поведението им. Като социален проблем в този смисъл могат да бъдат определени ситуации като неумение да си вземат храна, когато са гладни; нежелание да споделят играчките си; неподходяща реакция, когато възрастните им откажат нещо; нежелание да вземат наркотици, при положение че приятелите им го правят или дори избягване на опасни сексуални отношения. Повечето деца се научават как да се справят с подобни проблеми в процеса на израстването. Някои от тях обаче се отклоняват в някакъв етап по пътя на развитието си под влиянието на един или друг фактор. Във всеки случай, те не успяват да развият способности за разрешаване на проблеми, каквито би трябвало да имат на съответната възраст. Вместо това тези деца често прибягват към насилие и агресия – обиждат, нападат другите и се бият.

Понякога и ние, родителите, съвсем несъзнателно насочваме децата в неправилна посока като ги учим да си намират извинения и да обвиняват другите. Когато питаме „Защо удари малкото си братче?“, ние не само очакваме от детето да намери оправдание, но ако не го направи, сами сме готови да му го предоставим – „Ти беше ядосан, нали?“. Въпросът „Защо?“ винаги предполага, че търсим някакво оправдание или причина, но всъщност същественото е да разберем какво се е опитвало да постигне детето. Така че, по-точният въпрос би бил „Какво се опитваше да постигнеш, когато удари брат си?“, защото така ще установим на какво се дължи действието на детето, което е проявило агресията.

Попитайте детето си „Какво искаше да постигнеш?“

Въпросът „Защо?“ не води до промяна в поведението на хлапето, но въпросът какво е искало да постигне може да послужи, за да го накараме да каже какви е била целта му и да му обясним как би могло да я постигне по различен начин следващия път. Ако не внимаваме, докато навършат 5 или 6 години, децата ни вече ще са се научили как да си намират извинения и да се оправдават за неуместното си поведение. Ето защо ние трябва да им помагаме да се справят с разрешаването на трудни и конфликтни ситуации, без да проявяват насилие и агресия. Това може да стане като покажем на детето не как по-добре да разбира чувствата си (а това ще направим, ако го питаме „Защо“), а как да постъпи различно, за да се почувства по-добре.

Защо децата проявяват агресия и се бият?

Има различни причини, поради които децата се спречкват и сбиват и различни начини, по които го правят.

Противопоставяне и предизвикване

Една от формите на агресията при децата е когато те се противопоставят и се държат предизвикателно към всеки и към всичко. Това са деца, които се бият, без да знаят защо. С тях колкото повече се опитваме да разберем „Защо?“, толкова по-предизвикателно става поведението им.

Вербална агресия и гневни избухвания

Често хлапетата проявяват вербална агресия, за да отвърнат на отправена към тях обида. В такива случаи целта е тези деца да бъдат научени да реагират по различен начин следващия път, както и при тези, които се бият физически.

Гняв и ответна реакция

Понякога децата силно се ядосват и влизат в остри спорове със своите връстници, което води до сбиване. Някои хлапета са доста раздразнителни и са склонни да използват юмруци вместо да се опитат по друг начин да разрешат конфликта помежду си.

Независимо от причината, поради която проявяват физическа агресия обаче, общото между всички тези деца е, че те просто не са развили своите умения за разрешаване на проблемни ситуации. Дали става въпрос за неумение да общуват, за нежелание да спазват правила и граници или да поемат отговорности – боят и агресията им дават временен контрол над гнева и негативните импулси.Справянето с едно агресивно дете, което постоянно се бие, е много трудно и е голямо предизвикателство. В резултат – повечето родители натрупват силно напрежение, стрес и притеснение, докато се опитват да променят проблемното поведение на своя наследник. За да го направят обаче е нужно да придобият нови възпитателни умения. Ако го направят, това ще им помогне да станат по-ефективни родители.

Автор: Джеймс Лийман, терапевт, учител и съветник на деца с поведенчески проблеми
Превод и адаптация: Яна Атанасова, Roditel.bg

Вижте още:

„Който мисли, че не може да възпитава без бой, е по-добре да остане далеч от децата си

Когато сме твърде толерантни към детската агресия

Защо детето проявява агресия и как да се справим с това?

Агресията при малките деца – как да реагираме?