5 важни социални умения, на които да научим децата си

дете социални умения развитие възпитание

Социалните умения са неизменна част от нашата цялостна личност, тъй като те ни позволяват да общуваме и взаимодействаме по подходящ начин с хората около нас. Ето защо развиването на тези умения още в най-ранно детство е също толкова важно, колкото и физическото и интелектуалното развитие на всеки малчуган.
Ако е поставена здрава основа на социалните умения още в детска възраст, това ще помогне по-късно на хлапетата да бъдат успешни в общуването, във връзките си с другите и в образователния процес. По-общителните деца са по-уверени в училище, по-често задават и отговарят на въпроси, по-умело защитават позициите си и работят в екип с останалите. Ето защо за нас, родителите, е силно препоръчително възможно най-рано да започнем да учим нашите мъници на базовите социални умения.

Кои са тези умения и как да подкрепим децата си в усвояването им? Вижте 5 от тях.

  1. Да умеят да се свързват с околните на вербално и невербално ниво

Най-основното социално умение е просто да осъществяваме връзка с друг човек. Какво можем да обясним на децата за него? Например, че визуалният контакт и диалогът са средства за установяване на връзка. Децата разбират диалога още преди самите те да са се научили да говорят. Бебетата например още от 1-месечна възраст започват да следят с очи двама души, които си говорят, като отправят поглед ту към единия, ту към другия, в зависимост от това кой говори в момента. Ето защо, ще бъде много полезно родителите да си общуват с бебетата като им говорят, четат или пеят. Когато на пеленачетата им се говори, те се заслушват, а понякога започват да издават звуци в отговор. Когато детето стане малко по-голямо и вече може да води елементарен разговор с родителите си, ще бъде много важно да започнем да го учим да слуша, не само да говори. Добре е да му обясним, че в диалога, когато единият говори, добре е другият да мълчи и да слуша, защото е много хубаво да се изкажеш, без да бъдеш прекъсван. Нека детето разбере, че всеки иска да бъде изслушан, но е важно да изчакаме реда си, за да вземем думата.


  1. Да се държат възпитано и да бъдат учтиви

Това е друго базисно умение, на което трябва да започнем да учим нашите малчугани още от много малки. Най-лесно това ще стане като им даваме добър личен пример – винаги да поздравяваме, когато се виждаме с някого или се сбогуваме, да не пропускаме да кажем „Благодаря“ и „Моля“. Всичко това ще покаже на детето нашето уважение и внимание към другите, защото добрите маниери и учтивостта са много повече от един поздрав. Те са в показването на отношение към другите.

  1. Да се разбират с другите деца

Това умение също е много важно, въпреки че може да се окаже малко по-трудно за усвояване. Все пак, ако се започне достатъчно рано, има големи шансове вашето мъниче да се научи да го прави. Например, родителите могат да започнат да обясняват на детето си още докато е малко (между 1 и 3 години) какво означава да се редува с другите деца. Това може да стане най-лесно с изпяването на една песничка, в която всяко хлапе има да изпее по един куплет. Друг подходящ вариант са игрите, в които също може да има редуване – например построяване на нещо с конструктор, като всички участващи в играта имат своя ред да поставят следващото блокче. Когато детето порасне, то ще започне да разбира цялата концепция на редуването, когато играе с други деца. Не трябва да забравяме да разкажем на нашия мъник за честната игра (феър плей) и за това колко е важно да дойде реда на всяко дете, за да може всички да се радват и да се забавляват с играта.

Също така, можем да помогнем на децата да се научат да работят в екип с другите като им даваме лесни задачи, които да изпълнят заедно със сестра си или с брат си. Например всяко дете да намери по 10 камъчета от градината, за да направите мозайка с тях.

  1. Да умеят да следват указания и инструкции

Способността да се следват указания или инструкции е друго умение, което ще бъде добре детето да усвои от ранна възраст, особено ако ходи на ясла или детска градина. Това е така, защото във всяка структурирана обстановка от децата се очаква да могат да следват прости указания, които възрастните им дават. Как можем да им помогнем да се подготвят за това? Като им даваме инструкции и указания, но съобразени с възрастта им. Например, ако кажем на едно малко дете „Събери си играчките“, за него това ще бъде задача от няколко стъпки. То трябва да вдигне плюшените играчки от пода и да ги прибере в коша за играчки, отделно да събере блокчетата от конструктора и да ги прибере в съответната кутия и т.н. Ето защо за най-малките тази инструкция може да бъде разбита на по-малки подзадачи, които да следват като стъпки една след друга – „Вдигни мечетата от пода“, „Браво, хайде сега ги сложи в коша за играчки“, „А сега събери легото от пода“ и т.н.

В малко по-късна възраст може да пробваме да дадем на детето указание, съдържащо няколко последователни стъпки. Например: „Моля те, обуй си панталоните, после си обуй чорапите и накрая обувките.“ Ако мъникът не успява да свърши всички изброени неща, трябва да се върнем пак на постепенното задаване на задачите една по една и след време отново да пробваме.

  1. Да проявяват търпение

Проявяването на търпение е едно от най-трудните за научаване социални умения, но за сметка на това е и сред най-важните. То се усвоява най-добре от децата чрез даването на личен пример. Затова е изключително важно да обръщаме внимание на хлапето си всеки път, когато ние, възрастните, съзнателно проявяваме търпение за нещо или към някого. Може да го научим и на простички трикове, свързани с търпението като например да брои до 10, да поеме дълбоко въздух, да се отдалечи от ситуацията, която го разстройва и т.н.

Над статията работи: Яна Атанасова, Roditel.bg

Източник: baby-chick.com