Въвеждат целодневна занималня и за шестокласниците

шестокласник

От тази есен и за шестокласниците ще бъде създадена целодневна организация на учебния ден, реши правителството.


Това ще се отнася и за всички ученици от първи до осми клас на средищните училища, включително непътуващите.

За целта Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на над 27 млн. лева.

Като мотив за решението се посочва намаляване на броя на отпадащите от училище деца и повишаване на качеството на обучение. Очаква се да бъдат обхванати над 9100 шестокласници и над 105 000 ученици от средищните училища.