Скрининг тестове в детските градини ще установяват дали детето изостава в развитието си

детска градина, дете, деца, родители, отделяне, родител.бг, списание РОДИТЕЛ, roditel.bg

Скрининг тестове в детските градини ще дават възможност  да се установи риска от проблеми в развитието и в трудности в адаптацията и общуването при деца в предучилишна възраст. Тази оценка ще ориентира специалистите и родителите в необходимостта от последващи действия за наблюдение на определени поведенчески прояви на детето, като се фокусират върху качествата и спецификата на неговите индивидуални особености.

Идеята е детските градини да предлагат тази възможност, но родителите ще решават дали да се възползват от нея. Това заяви в интервю за Монитор Доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова, ръководител на секция „Психология на развитието и здравето“ в Института за изследване на населението и човека, БАН.

Засега прилагането на теста е в 34 градини, работещи по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ на МОН, и в още 30 градини, разработващи система от дейности за пълноценното включване на деца със специфични потребности в масовата детска градина по проект на УНИЦЕФ „Заедно от детската градина“. Целта е този опит да се разпространи и в другите градини в страната.

Тестът е допълнително средство, което може да даде информация не само за това в кои области има риск от проблеми, но и кои са силните страни на детето, над които може да се надгражда, като се компенсира известното забавяне в други области, допълни Мария Атанасова-Трифонова. Крайната цел е тези деца, които имат известни затруднения, да бъдат подпомогнати в преодоляването им, за да се чувстват добре в групата сред децата на тяхната възраст, като играят и взаимодействат пълноценно с тях, с учителя и другите.

Съществува разбирането, че с възрастта детето ще “надрасне“ проблемите, но в много случаи те се задълбочават и се губи ценно време. Ранното детство е критичен период в развитието на мозъка и възможността за изграждане на системи, които могат да компенсират определени нарушения“, каза още тя.

Самото изследване ще наподобява игрова ситуация, която повечето деца приемат с интерес, в която рисуват, изпълняват определени движения, в която правят избор дали да дадат своята играчка на друго дете, дали да помогнат на дете, което плаче, дали да предприемат самостоятелно действие, или да потърсят помощта на възрастен и др. Тестът ще се извършва от професионални психолози, а не от учители.

Коментарите са изключени.