График Детски надбавки

Родителите ще подават искания за детски надбавки по график

06.01.2016

Агенцията за социално подпомагане е определила график, в който родителите трябва да подадат заявления за отпускането на месечни помощи за деца за тази година. Първият краен срок е 31 януари (виж графика по-долу). Всички [вижте още]