Последни публикации

Обучение за специалисти и родители – иновации при деца от аутистичния спектър

На 18 и 19 септември 2017 г. сдружение „Аутизъм днес“, член на Autism Europe, сдружение „Тацитус“ и фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ организират двудневно лекционно [вижте още]