Дете

Защо не бива да притискаме децата си със своите свръхамбиции – история от практиката

През нощта дълго мислих за себе си. Спомних си как всички педагози бяха във възторг от моето пеене. Как изпълнявах всички сола в музикалната школа. Как ми акомпанираха [вижте още]