Въпроси от матурата по български език и литература за 2020 г. – проверете знанията си

Над 48 хил. ученици се явиха на зрелостния изпит по Български език и литература през 2020 г., обхващащ три модула – тест с въпроси от затворен тип, тест с въпроси от отворен тип и съчинение. Падна се произведението „Чорба от греховете на отец Никодим“ на Елин Пелин.

Ето 22 въпроса от първи модул, с които всеки желаещ може да провери своята подготовка:

1. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
А) разгорели, отлетели, затрептяли
Б) сърдечен, порядачен, списъчен
В) семейна, бездействие, портфейл
Г) свързвам, завързвам, подвръзвам

2. В кой ред е допусната правописна грешка?
А) летеж, екипаж, алерголог
Б) разпадна, подслоня, подканя
В) бездна, доблестна, безкорисна
Г) отборен, сдобрявам, отговорен

3. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?
А) Пред очите ни планинското село се скриваше под плаща на нощта.
Б) Според рекламната брошура в момента тече разпродажба на одеала.
В) Туристите се заблудиха във заснежената гора и трудно намериха пътя.
Г) Зетът на нашите съседи се оказа роднина на новата колежка на майка ми.

4. В кое изречение е допусната правописна грешка?
А) Очаква се на предстоящата среща да се обсъдят френско-българските отношения в областта на образованието.
Б) Проверката на здравноосигурителния статус е задължителна при постъпването за болнично лечение.
В) Пътниците попитаха началник-влака дали може да се преместят на свободните места в последните вагони.
Г) Новата ѝ тъмно-синя блуза не беше изгладена и затова тя реши да облече отново зеления пуловер.

5. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?
А) Сериалът ще се излъчва всяка вечер по Българската Национална Телевизия.
Б) Новината беше разпространена веднага от Българската Телеграфна Агенция.
В) Страните от Западните Балкани ще подпишат нов документ за сътрудничество.
Г) Следващата седмица Виенската Филхармония ще представи новия си репертоар.

6. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната граматична грешка?
Фирмата открива два нови търговски обекти (А), за които търси да назначи четирима продавача (Б), двама рекламни агента (В), както и няколко общи работници (Г).

7. В кое изречение е допусната грешка при членуването?
А) Френските и немските участници в турнира получиха от спонсорите много и разнообразни подаръци.
Б) Капризната и изтънчена певица отново се оплакваше на организаторите от лошите условия в залата.
В) Планинската служба съветва туристите върха да се изкачва само при добри атмосферни условия.
Г) След ремонта в Софийската зоологическа градина на животните ще се осигурят подобри условия.

8. В кое изречение е допусната граматична грешка?
А) Съобщиха, че движението на камиони през Шипченския и през Троянския проход ще бъде ограничено през целия ден.
Б) За предстоящия изпит възнамеряваме още веднъж внимателно да преговориме всички въпроси от програмата.
В) Спазвайки стриктно физическа дистанция по време на епидемия, ние опазваме и себе си, и другите.
Г) Бащата се успокои, когато големият му син построи новата си къща и се нанесе в нея заедно с цялото си семейство.

9. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
А) Витоша, както и Лозенската планина, са предпочитани места за разходка.
Б) Често си спомням детските години, изпълнени с веселие и много игри.
В) Вдигайки очи към мрачното небе, старецът прокле тъжната си участ.
Г) Не трябва обаче да се отказваме от работата си по този проект.

10. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
А) Човек не осъзнава своята уязвимост, преходност и обреченост, забравя за реалността и често спира да се съобразява с нея.
Б) Очаквам те в кабинета си, понеже ако не предадем до утре готовите материали, ще изгубим средствата по проекта.
В) Актьорът, който се прочу с ролята си в хитовия сериал, е сред най-активните в социалните мрежи.
Г) Потърси ме не защото искаше да се извини за некоректното поведение, а защото отново се нуждаеше от услуга.

11. В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка?
А) Катедралата в центъра на града е с внушаващи размери и е построена във формата на кръст.
Б) Древният град Помпей е бил напълно унищожен благодарение на изригването на вулкана Везувий.
В) Бяха тактични, затова се впуснаха да му досаждат с неудобни въпроси.
Г) Текстът на предварителния договор съдържа клауза за конфиденциалност.

12. Кое фразеологично словосъчетание е различно по смисъл от останалите?
А) гърмян заек съм
Б) дялан камък съм
В) врял и кипял съм
Г) вътре в играта съм

13. От коя творба са стиховете?
След него припна плачуща жена,
протегнала в ръцете си дете.
Но озарен от бледата луна,
безшумно в тягостната тишина
отмина той и всичко опусте.

А) „Един убит“
Б) „Йохан“
В) „Заточеници“
Г) „Ралица“

14. В кой ред авторът на всички творби е Пенчо Славейков?
А) „Моята молитва“, „Кочо“ , „Спи езерото; белостволи буки“
Б) „При Рилския манастир“, „Ралица“, „Песента на човека“
В) „Ни лъх не дъхва над полени“, „Cis moll“, „Ралица“
Г) „Самотен гроб в самотен кът“, „Майце си“, „Заточеници“

15. Джапар и Величко са герои от творби на:
А) Алеко Константинов
Б) Йордан Йовков
В) Иван Вазов
Г) Елин Пелин

16. Коя от творбите НЕ е разказ?
А) „Другоселец“
Б) „Серафим“
В) „Андрешко“
Г) „Чичовци“

17. Коя от посочените идеи се утвърждава в творбата на Димчо Дебелянов „Да се завърнеш“?
А) Човекът е спокоен, сигурен и щастлив, когато е далеч от родния си дом.
Б) Домът е духовното пространство, за което копнее скитащият се човек.
В) Завръщането в родния дом е реално осъществимо за странстващия човек.
Г) Бащината обич е сила и духовно упование в тъжния свят на бездомника.

18. В коя творба НЕ се открива мотивът за несправедливото устройство на света?
А) „Септември“
Б) „На оня свят“
В) „Cis moll“
Г) „Йохан“

19. Кое твърдение НЕ е вярно?
А) В повестта на Елин Пелин „Гераците“ се представя конфликтът между поколенията и разпадането на родовия свят.
Б) В основата на повестта на Елин Пелин „Гераците“ е представянето на човека, който губи своите патриархални ценности.
В) Страданието на Елка в повестта на Елин Пелин „Гераците“ е следствие от нахлуването на порочното и неморалното в семейната общност.
Г) Сплотеността между членовете в семейството на Йордан Герака е основна тема в повестта на Елин Пелин „Гераците“.

20. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за естетическия индивидуализъм?
А) Обвързва литературата с актуални социални проблеми.
Б) Отстоява европеизацията на българската литература.
В) Насочва вниманието към духовния свят на личността.
Г) Откроява ролята на твореца като духовен и културен водач.

21. В коя творба е използвана ретроспекция?
А) „Занемелите камбани“
Б) „Андрешко“
В) „Индже“
Г) „Йохан“

22. Какво е подчертаното изразно средство?
Мъглата се сгъстяваше повече. Стрехите на старата черква плачеха с едри сълзи.
Капките тупаха тъжно и правеха вадички по мокрия пясък.
А) антитеза
Б) гротеска
В) метафора
Г) литота

Отговори:

1-В

2-В

3-А

4-Г

5-В

6-Г

7-В

8-Б

9-А

10-Б

11-Г

12-Г

13-Б

14-В

15-Б

16-Г

17-Б

18-В

19-Г

20-А

21-В

22-В