10 препоръки към родителите на първокласници

ученици-първокласници

1. Не забравяйте – отговорни за детето сте вие. Училището е ваш партньор, съюзник и помощник, но отговорността за образованието на вашето дете е ваша.


2. Насърчавайте детето. Предстои му да се сблъска с много нови и непознати неща, трудности, дори неуспехи – подкрепяйте го.

3. Припомняйте си основната цел – не трупането на знания, а създаването на умения за усвояване на знания.

4. Не се плашете от грешките. Помогнете на детето да изгради кураж да прави грешки, да ги поправя и да върви  напред – това е важна част от изграждането на инициативността.

5. Най-ценният дар, който можете да дадете на своето дете, е добрата самооценка – вярвайте в детето и му го показвайте.

6. Не подценявайте ролята на дневния режим и разумната програма за извънкласни занимания – бъдете последователни, но не прекалено амбициозни.

7. Посветете време и усилия на изграждането на доверие между вас и учителката на детето – това е най-добрата подкрепа за вашето дете.

8. Не подкопавайте авторитета на училището пред детето – то има нужда от спокойствие и увереност. Ако не сте съгласни с определени правила, опитайте се да намерите взаимно приемливо решение с учителите на детето.

9. Опознайте родителите на другите деца от класа на вашето дете – силната родителска общност може да помогне за превръщането на училището във вълнуващо приключение.

10. Помнете, че най-сигурният път към успеха на вашето дете е успехът на всички деца – подкрепяйте усилията на класния ръководител и другите родители да създадат клас, в който всички деца успяват.