20 вечни цитата от Васил Левски

васил левски цитати

Васил Левски е емблематична личност в българската история, изиграл огромна роля не само в освободителния процес, но и в духовното пробуждане на българите. Неговите възгледи за развитието на Отечеството, за бъдещето на България и за смисъла на личната саможертва са оставили огромна следа. Вижте накои от мъдрите завети на Апостола на свободата, представени в 20 цитата:

1. „Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“


2. „Аз съм посветил себе си на отечеството си още от 61-во (лето) да му служа до смърт и да работя по народната воля.“

3. „Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност; ръката си подаваме всекиму, който желае да пролива кръв с нас заедно за живот и свобода човешка.“

4. „Чисто народният мъж дава всичко, па и себе си жертва.“

5. „И не забравяйте: времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме.“

6. „Гледай народната работа повече от всичко друго, повече и от себе си да я уважаваш!“

7. „Трябва да се жертва всичко, па и себе си дори.“

8. “ Заклевам се пред нашето отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си.“

9. „От никоя страна нищо не се надяваме и никому за нищо не се молим. Всичко се състои според нас в нашите задружни сили. Против тях не може противостоя и най-силната стихия.“

10. „Аз съм се обещал на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв.“

11. „С моята кончина не свършва пътят, който трябва да извървите.“

12. „Ето, близо е вече времето да докажем на душманите, че българинът не ще бъде вече роб, а свободен. И който от тях не признае нашите закони и не заживее с нас по същите граждански правила, той в един миг с всичко ще стане на прах и пепел.“

13. „Оръжие, оръжие и пак оръжие. “

14. „Дела трябват, а не думи.“

15. „За Отечеството работя, байо! Кажи ти моите и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно.“

16. „Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили“

17. „И ние сме хора и искаме да живеем човешки: да бъдем напълно свободни в земята си, там гдето живее българинът – в България, Тракия (и) Македония.“

18. „Днешният век е век на свободата.“

19. „Часът на свободата призовава всеки българин да покаже на дело родолюбието си.“

20. „Решили сме се вече — или с нас и народа, или ще ви пратим при черните души!“

Вижте още:

5 стихотворения за Васил Левски, на които да научите детето си