Искате детето ви да има успех в училище? Ето какво да направите:

За много родители успешното представяне на детето в училище е от огромно значение. Има ли как обаче да повлияем на интереса на детето към учебния процес и на това какви знания и умения ще усвои? Оказва се, че – да.

Ново проучване, проведено в Нюйоркския университет, показа, че обучението в домашни среда преди детето да тръгне на училище, има съществено влияние върху постиженията след започване на първи клас, пише The Hindustan Time


Учените от Нюйоркския университет стигат до извода, че децата, чиито родители са им осигурили  образователни занимания в ранно детство (образователни игри, книги, интерактивни играчки), имат много по-силна заинтересованост от учебния процес още от първи клас и по-лесно заучават материала. Друг фактор, който оказва силно влияние на уменията на детето да се справя в училище, е способността на родителя да разговаря със своя син или дъщеря по важни теми и да го образова чрез неформални разговори.

В проучването са били включени група деца, чието развитие е проследено от раждането им до завършването на пети клас. Специалистите оценявали различни фактори, свързани с успеваемостта на децата.

Крайните резултати показват, че именно в предучилищния период влиянието на родителското неформално обучение е най-силно и се превръща във водещ фактор за формиране на речевите умения, способността за логическо мислене, за паметта и усвояването на последващи знания.

Казано иначе – проучването дава ясен отговор на въпроса „необходимо ли е детето да усвоява различни знания още преди да започне училище и доколко родителите трябва да отделят време и енергия в този процес“.

Учените съветват да се използва периода от раждането до започване на училище, като обучаваме детето у дома, но това в никакъв случай да не става насила, а под формата на игри, забавни разкази и неформални разговори.