От 2016 г. по-ниски данъци за семействата с деца

Желаещите да се възползват от данъчното облекчение трябва да подадат заявление до Коледа

детски надбавки

По-ниски данъци за семействата, които имат деца. С данъчните облекчения семейства ще спестят от 20 до 200 лв. Промяната влиза в сила от следващата година, но желаещите да се възползват от данъчното облекчение трябва да подадат заявление до Коледа, съобщи News7.bg.

Better Writer Ad

Данъчната отстъпка е законова мярка, която трябва да подкрепи семействата у нас. Тя цели да стимулира раждаемостта и да улесни финансово не само многодетните родители, но и тези които имат само едно дете.

Законът предвижда облагаемите доходи на един родител да се намалят с 200 лева при едно дете, с 400 при 2 деца, с 600 при три или повече. За дете с над 50% инвалидност годишният доход се намалява с 2000 лева.

Или при месечен доход от 1000 лева, отстъпката за едно дете е 200. Оставащите 800 се облагат с 10% данък общ доход и родителят ще дължи 80 лева на държавата, а не 100.

Така при едно дете родителят спестява 20 лева от налози, при две 40, а при 3 или повече 60 лева. При децата с увреждания спестените данъци ще бъдат в размер на 200 лева.

От по-ниските данъци може да се възползват и приемни родите, разведени, както и по-далечни роднини като баби и лели, ако детето е настанено за отглеждане при тях за повече от 6 месеца.