Детето, обкръжено със злоба, се учи да причинява болка


Детето, обкръжено от критика, се учи да обвинява;

Better Writer Ad

Детето, обкръжено с подигравки,се учи да бъде недоверчиво;

Детето, обкръжено с враждебност, се учи във всеки да вижда враг;

Детето, обкръжено със злоба, се учи да причинява болка;

Детето, обкръжено с неразбиране, се учи да не слуша другите;

Детето, обкръжено с измама, се учи да лъже;

Детето в среда на позор се учи да изпитва вина.

Но в в същото време:

Дете, обкръжено с подкрепа, се учи да се защитава;

Дете, обкръжено с надежда, се учи да бъде търпеливо;

Дете, обкръжено с похвали, се учи да бъде уверено;

Дете обкръжено с честност се учи да бъде справедливо;

Дете, което се чувства в безопасност се учи да има доверие;

Дете, получаващо одобрение, се учи да уважава себе си;

Дете, обкръжено с любов, се учи да обича и да дарява любов;

Дете, обкръжено от свобода на избора, се учи да бъде отговорно за своите решения.

Изборът е наш!

Автор: Борис Гребеников – психолог

Вижте още:

Войната вкъщи: нужни ли са крясъците и можем ли да възпитаваме без тях

Няма лоши деца

Когато тя го удари

10 метода на възпитание, които добрите родители прилагат