Детската смъртност у нас е почти два пъти по-висока от тази в ЕС


В контекста на дългогодишната борба за Национална детска болница, идват данните от Годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите за 2021 г., който беше приет от правителството на 2 ноември.

Детската смъртност у нас е почти два пъти по-висока от тази в ЕС. През миналата година в България тя е била 5,6 на 1000, докато средното европейско ниво е 3,3 на 1000.

Запазва се и тенденцията за намаляване на раждаемостта. Коефициентът на общата раждаемост е 8,5 на 1000 души, а в ЕС той е 9,1 на 1000 души.

Причините за тези негативни статистики са комплексни, но основната е липсата на стратегическа, устойчива работа в областта на здравеопазването и социалните услуги. Ние от Национална мрежа за децата многократно заявяваме, че е необходим задълбочен анализ на детското здравеопазване, върху който да бъде базирана стратегия за развитието му. Необходима е също комплексна социална подкрепа на семействата, за да може родителите да имат сигурност и спокойствие при отглеждане на децата си.  Не спорадични мерки на парче, не гасене на пожари, а  стратегическа работа с превенция и междуинституционално взаимодействие за всички деца и семейства според техните индивидуални нужди.

Източник: Национална мрежа за децата