Дни на отворените врати в училище Дени Дидрò

училище Дени Дидрò

На 15 и 22 януари 2022 г. училище Дени Дидрò организира Дни на отворените врати за родители на деца в подготвителен (5-6 годишни), първи и втори клас. По време на събитието посетителите ще могат да разгледат отблизо учебния комплекс и да зададат въпросите си към представителите на училището. За избор на удобна дата и час е необходимо предварително да се попълни заявка за посещение.

Разположено на площ от 6000 кв. в гр. Банкя, училище Дени Дидрò осигурява на децата спокойствието да играят, учат и творят сред чистия въздух и зеленината на Люлин планина.

Мисията на училището е да възпитава любознателни, съзнателни и социално отговорни личности и граждани, които да станат достойни членове на обществото и да допринесат за неговото устойчиво развитие.

В училище Дени Дидрò могат да бъдат записани всички деца, независимо от тяхната националност, религия, етническа принадлежност, пол или умения. Децата не се явяват на тестове за училищна готовност или разговор с психолог.

Училището се отличава с иновативен начин на обучение, който дава трайни и задълбочени знания и развива компетентности, необходими през целия житейски път на човека.

По време на учебния процес децата наблюдават, изследват, анализират и сами достигат до отговорите и изводите, които търсят – като истински учени. Учителят е ментор, който стимулира любопитството, насърчава критичното мислене и организира дейности, които да обобщят знанията на учениците. Получени чрез този подход, т.нар. индуктивен подход, знанията са преживени, осмислени, остават трайно запомнени и могат да бъдат приложени отново.

Обучението е организирано по теми от различни области, които включват задължителното учебно съдържание, но не се ограничават с него.

Учебната програма е съставена от учебни часове с продължителност 60 минути, които осигуряват на учениците достатъчно време да навлязат в дълбочина на изучаваната материя и да се потопят в детайлите на знанието, да зададат своите въпроси, да изследват и да открият отговорите.

Важно място в програмата заемат заниманията по „Философия с деца”, които спомагат за възпитанието на балансирани и емоционално зрели хора, с ясна преценка за „добро” и „лошо”, способни да вземат самостоятелни решения и да стоят твърдо зад тях.

Задължителна част от обучението са редовните занимания по физическо възпитание и спорт, уроците по плуване и по танцово изкуство. Чрез тях се насърчава активният начин на живот и здравословните навици.

Преминавайки през различни дейности и теми, ученикът може да направи връзките между отделните науки, да усети себе си, да открие своите таланти и да ги развие.

Във все по-динамичен и променящ се свят на глобализация, технологии и наука, стремежът на обучението в училище Дени Дидрò е децата да растат с любов към знанието и останат отворени за учене през целия си живот. Да бъдат гъвкави и адаптивни към промените, да виждат голямата картина, да мислят глобално и стратегически. В бъдеще ще са ценни уменията за правилно управление на времето, работа в екип и аргументиране на солидни тези, които учениците ще придобият в училище Дени Дидрò, прилагайки знанията си на практика чрез базирано на изследване и проекти обучение.

Посещението в Дните на отворени врати на Училище Дени Дидрò ще позволи на всеки родител да направи своя мотивиран избор за бъдещото обучение на своето дете.