Индиговите деца – какво представляват и как да ги разпознаем

дете индиго

Better Writer Ad

Родителите днес имат повече канали за общуване с децата си от всички предишни поколения, но именно в общуването между тях и децата, нещо липсва. Ако сте в такава ситуация, това не означава непременно, че имате комуникационен проблем. Може просто да сте родител на индигово дете. А „новите”, индигови деца, не знаят как да изразят себе си на езика на възрастните и дори не смятат, че това е нужно. Затова ги наричат разрушители на остарелите норми на мислене и поведение.

Какво представляват индиговите деца?

Индиговите деца носят името си точно от своето енергийно излъчване в индиговия спектър на светлината. През 1982 г. Нанси Ан Тейп въвежда този термин в книгата си „Да разбереш живота си чрез цвета”, в която разказва за своите способности да вижда аурата и своите заключения, че започват да се раждат все повече деца с преобладаващо индигово сияние. Научният свят се разделя на две и започват полемики – има или няма индигови деца. Човешката аура всъщност „свети” в цялата гама цветове от видимия спектър и всеки човек може да засияе в индигово – зависи с каква дейност е зает ума или тялото ни и какви емоции преживяваме. Такава е нашата природа. Това, че започват да се раждат все повече деца с преобладаващо индигово излъчване, означава, че особеностите на тяхната психика са различни от тези на останалите хора.

Мисията на индиговите деца е да променят нашето мислене, като ни провокират и разтревожат, да издигнат насила съзнанието ни на ново ниво, да ни накарат да научим техния език, който изисква повече сърце, повече съпричастност към човека, към природата, към планетата, към общите проблеми на човечеството. Тяхното поведение проповядва глобално съзнание с локално приложение, разширяване на мирогледа на всеки човек и обединяването на волята ни за опазването на живота и издигането на любовта, като водещ принцип в нашите взаимоотношения.

За съжаление много от нас отричат онова, което не разбират. Време е обаче да променим гледната си точка, да чуем и други мнения и да се опитаме поне да научим какво става по света. В Китай, САЩ, Русия, Мексико има училища за деца с особени психически способности – индигови, кристални и т.н., в които изучават и развиват техните способности – телекинеза, телепатия, ясновидство и способности да лекуват. Един американец, Джейм Туаймен написа книга, в която разказва за децата от Оз, за българските деца със свръхпсихически способности. За нас обаче, „такова явление няма”.

Така или иначе темата за индиговите деца става все по-често обсъждана, защото все повече възрастни започват да забелязват различните си деца и търсят начини не да ги лекуват, а да ги разберат и да се научат да общуват с тях. Началото беше сложено с хиперактивността, с дефицита на внимание, с бунтарството и разрушителното поведение на иначе умни и дори много умни деца. Опитите да им бъде поставена диагноза не са убедителни и става все по-необходимо да се изгради друг подход за решаване на проблема. Защото, ако до преди десетина години тези деца са били изключение от правилото, днес те вече са правило. Как ще ги наричаме няма особено значение. Те са продукт на усъвършенстването и развитието на собственото ни съзнание, на необходимостта на човека да еволюира и да създава по-съвършени форми на живот.

Как да разпознаете индиговото дете?1. Ако можете да виждате аурата на човека, ще забележите нежното индигово излъчване. Иначе има особености в поведението, изразяването и общуването с такова дете

2. Ако дълго време общувате или седите до индигово дете, започвате да ставате неспокойни, притеснени, нервни и може да ви стане горещо. Сякаш не ви „свърта” на едно място, кипите от енергия и ви се иска да се движите, да излезете. Причината не е във вас, а в по-мощната енергия, която излъчва индиговото дете и ви въздейства.

3. В поведението си индиговото дете показва ясно и открито, че специално се е родило сега и тук, защото присъствието му е много важно. Има самочувствие за уникалност и значимост.

4. Не приема забрани и установени правила, а от друга страна поддържа и спазва закостенели предразсъдъци. Правилата, които следва едно индигово дете, са онези, които улесняват човека.

5. Индиговото дете е изключително емпатично и интуитивно, поразява с кратки и точни мъдрости, които са коствали много време и труд за другите.

6. Палаво и умно е, интересува се от всичко, бързо изучава това, което изследва в момента, и бързо го изоставя, за да се насочи към друго.

7. Понякога се откъсва се от действителността, замечтава се и сякаш не е тук. Гледа през нас, но в същото време вижда и чува всичко, което става около него. Погледът му е на зрял човек, който вижда всичко в нас.

8. При тях няма абсолютни авторитети, не считат за нужно да обясняват своите  постъпки и признават свободата на избора.

9. Те се объркват, когато се сблъскват с консервативни системи, където, вместо да  се проявява творческата мисъл, строго се съблюдават традициите.

10. В училище или вкъщи, те често виждат по-рационален начин да направят нещо, обаче околните възприемат това като „нарушение на правилата“ или за  нежелание да се приспособят към съществуващата система.

11. Изглеждат некомуникативни, ако не са в компанията на себеподобни. Ако около тях няма никой с подобен манталитет, те се затварят в себе си и имат  чувството, че на този свят никой не ги разбира.

 

Психологията на „супер децата“ все още не е изучена докрай. Забелязано е например, че те лошо възприемат училищната програма и се развиват по свой собствен начин. В Америка вече са открити няколко специални училища за деца – индиго. Впрочем, към изучаването на феномена педагози и психолози са се насочили сравнително неотдавна – в началото на 70-те на вече миналото столетие.

Индиговите деца не са проблем. Проблемът е в това, че другите не ги разбират. Родителите си дават сметка, че детето е различно, но то не е болно или трудно дете. Това е възможност и за родителя да постигне развитие – интелектуално, емоционално и духовно. Защото детето-индиго е многократно по-умно, по-усъвършенствано и по-мъдро от родителите си. Това е шанс за цялото човечество да извърши един бърз преход към обединяване на ценностите, към придобиване на екологично съзнание за смисъла на човека и живота на Земята.

Автор: Валентина Антонова, психолог, филолог, трейнър по социални умения и коуч
За контакт: +359 898 667470, info@aretacentre.com

Вижте още:

Хиперактивните деца – какво трябва да знаем?

Десет неща, които всяко дете с аутизъм би искало да знаете

Инатливите деца – има ли решение?

Детето ви се тръшка? Не сте единствени…