Какво се случва, когато крещим? (ПРИТЧА)

Почти на всички ни се случва да крещим – на съпруга си, на децата си, на колегите си. Но защо се стига до такива ситуации? Само ядът ли е причината? Тази притча дава ценен отговор и е добър повод за размисъл:
Един ден учителят попитал учениците си:

– Защо хората повишават глас, когато се карат?
– Вероятно губят търпение – предположили те.
– Но защо ще повишават глас, след като другият човек е до тях? – попитал учителят.

Учениците озадачени, свили рамене. Те никога не били се замисляли върху това. Тогава учителят казал:

– Когато хората се карат и негодуванието между тях се увеличава, сърцата им се отдалечават. А заедно с тях се отчуждават и душите им. За да се чуят един друг, те трябва да повишаваш тон. И колкото по-силна е тяхната обида и гняв, толкова по-силно крещят. А какво се случва, когато хората се обичат? Те не повишават глас, а говорят тихо. Техните сърца са много близко.

– А какво се случва, когато хората са влюбени? – попитал учителят.

– Те дори не говорят, а само шепнат. И понякога дори не са нужни думи – очите им казват всичко. Не забравяйте, че кавгите ни отделят един от друг, а думите, изречени с висок тон, увеличават разстоянието многократно. Не злоупотребявайте, защото ще дойде ден, когато разстоянието между вас ще се увеличи толкова много, че няма да можете да намерите път обратно.

 

Коментарите са изключени.