Какво се случва, когато крещим? (ПРИТЧА)

Почти на всички ни се случва да крещим – на съпруга си, на децата си, на колегите си. Но защо се стига до такива ситуации? Само ядът ли е причината? Тази притча дава ценен отговор и е добър повод за размисъл:
Един ден учителят попитал учениците си:

– Защо хората повишават глас, когато се карат?
– Вероятно губят търпение – предположили те.
– Но защо ще повишават глас, след като другият човек е до тях? – попитал учителят.

Учениците озадачени, свили рамене. Те никога не били се замисляли върху това. Тогава учителят казал:

– Когато хората се карат и негодуванието между тях се увеличава, сърцата им се отдалечават. А заедно с тях се отчуждават и душите им. За да се чуят един друг, те трябва да повишаваш тон. И колкото по-силна е тяхната обида и гняв, толкова по-силно крещят. А какво се случва, когато хората се обичат? Те не повишават глас, а говорят тихо. Техните сърца са много близко.

– А какво се случва, когато хората са влюбени? – попитал учителят.

– Те дори не говорят, а само шепнат. И понякога дори не са нужни думи – очите им казват всичко. Не забравяйте, че кавгите ни отделят един от друг, а думите, изречени с висок тон, увеличават разстоянието многократно. Не злоупотребявайте, защото ще дойде ден, когато разстоянието между вас ще се увеличи толкова много, че няма да можете да намерите път обратно.