10 разлики между умната и мъдрата майка

Щастливи са децата с умни, интелигентни майки. Тези майки са за пример на поколението си как да се борят в живота, как се усвояват знания и навици, как се успява в професията.


Разбира се, ако не се превърнат в умен, но досаден учител, от който ти писва. Истинската ползва идва, когато към интелигентността се прибави и мъдрост. Има ли разлика в двете понятия? Разбира се.

1. Умната майка чете и знае много за отглеждането на детето и го прилага. Мъдрата майка знае, че не всичко написано се отнася за нейното дете, защото то е уникално и не трябва да се вкарва в клишета.

2. Умната майка веднага маркира грешките на детето и често му натяква с “нали ти казах”. Така тя иска да го научи да не повтаря грешките си, което е добър подход, стига да не се прави демонстративно. Мъдрата знае, че с грешките човек се учи, затова ще го подкрепи, окуражи и понякога ще се направи, че не забелязва, за да не нарани детето си.

3. Умната майка се опитва да бъде добра към всичките членове на семейството, отнася се внимателно към проблемите им. Мъдрата създава топлина и уют вкъщи и всички се чувстват комфортно.

4. В кризисни моменти умната мама веднага поема нещата в свои ръце и учи децата как да живеят. Мъдрата майка едва доловимо ги насочва в правилната посока, оставяйки ги да мислят, че се справят със собствени сили.

5. Ако на детето не му върви математиката например, умната майка ще седи с него цяла нощ и ще решават задачи, за частния учител се подразбира. Мъдрата разбира какви са възможностите на детето и прави всичко възможно да се развива в това, което умее и желае. Не е задължително това да е математиката.

6. Умната майка веднага води детето си на лекар, дори оплакванията да са незначителни. Мъдрата преценява кога наистина има нужда от преглед, за да не направи детето си хипохондрик от постоянното висене пред лекарските кабинети.

7. Умната майка не се бърка в живота на порасналите си деца, не им дава непоискани съвети, не се меси във възпитанието на внучетата. Мъдрата майка ще ги остави сами да натрупат житейски опит, но ще им бъде опора във всяка ситуация.

8. Умната майка отстоява ревниво своите позиции при спор с децата си, смятайки, че е права, защото има повече опит и знания. Мъдрата майка умее да изслушва, да коментира с децата си и дори да си промени вижданията, ако децата са прави.

9. Умната майка често иска да промени децата си. Мъдрата променя себе си, а децата приема такива, каквито са.

10. Умната майка смята, че децата й ще са щастливи, ако са успешни. Мъдрата знае, че те ще са успешни, ако са щастливи.

 

Автор: д-р Павлина Андреева
Източник: edna.bg

Вижте още:

Разликата между добрия и мъдрия родител в 10 илюстрации

Мъдрите правила, с които еврейските родители възпитават успешни деца

Отглеждане на самостоятелното дете – как да стана „мързелива майка“

Войната вкъщи: нужни ли са крясъците и можем ли да възпитаваме без тях