Оставете детето да отстоява себе си, когато е право! История от практиката:

Изложената по-долу история е споделена с изричното съгласие и разрешение на родителя:

На консултация при мен, дойде една разтревожена майка на тригодишно момиченце. В разговора тя сподели, че има усещането, че не възпитава правилно своето дете, че според нея то няма лидерски качества.  Причината, която я беше провокирало да потърси помощта на детски психолог бе случка на детската площадка. Дъщеричката й поискала да се качи на една от онези колички, които работят с монети. Детето стига до нея, но по-малко момиченце я избутва и се качва. По-малкото дете е със своята майка, която стои до бебешката количка, и със своята баба.. Реакцията и на двете жени е една и съща: Видя ли колко е борбена нашата. Как избута детето и се качи!“.


Дамата дойде на първа консултация при мен, заедно с момиченцето си. Детето е изключително спокойно и добре възпитано. Попитах го защо е отстъпило, когато е стигнало първо до количката с монети, а то ми отговори сякаш слушах възрастен човек: „На по-малките и по-слабите се отстъпва.“

Проблемът не беше в това, че майката на тригодишното момиченце възпитава неадекватно своето дете да бъде добро, да помага на по-малките и да отстъпва, защото смята, че така е редно и така трябва да се постъпва. Проблемът в случаят бе, че трябваше да се поставят граници. Детето трябваше да бъде научено да отстоява себе си, когато е в правото си.

10 съвета към родителите, които имат опасения, че детето им не може да отстоява себе си:

1. Научете детето, че да спориш с някого не е нещо лошо.

В спора се изясняват обстоятелствата и се прилагат доказателства в полза на спорещите страни. В горепосочения случай тригодишното момиченце е в правото си, защото е пристигнало първо и другото дете би трябвало до почака реда си.

2. Не провокирайте ниско самочувствие у детето

Срамът и притеснението, придружени с ниската самооценка, създават усещане у детето, че е по-малко достойно от останалите, в определена степен, че то е по-маловажно, по-маловажни са нуждите и желанията му.

3. Чувство за вина = съзнание на жертва

Дамата, която потърси услугите ми, сподели, че възпитава детето се да се отзовава на нуждите на другите деца, независимо дали ги познава отскоро или ги чувства близки – отстъпва люлката на друго дете, дори когато иска да се люшка, а майката реагира, като подкрепя това поведение, защото „така е редно и правилно“.

4. Научете детето да не отстъпва своите вещи на други деца, които не познава и не харесва

Първо те са изцяло негово притежание и то само ще прецени дали да ги преотстъпи и второ: Вие бихте ли дали, например чантата си на напълно непознат човек? Не нали?

5. Научете детето на изрази като: „Имам право“ и „Аз заслужавам“

Детето има право да каже какво мисли и как се чувства, има право да каже „Не“, заслужава да бъдат зачитани правата и заслужава да бъде чут гласът му.

6. Самочувствието и самоуважението се възпитават едновременно с отстояването

Уверените в себе си деца по-лесно отстояват себе си, чувстват се по-комфортно в конфликти и по-бързо успяват да се справят. Положителната самооценка се изгражда от ранна детска възраст! Тя е дело на родителите и на възрастните, с които общува детето.

7. Да научиш детето да отстоява позициите си не означава „да му дадеш готови отговори“

Необходимо е родителят да провокира детето да разсъждава. То трябва да има необходимите доводи, до които е стигнало само, и да ги изложи в правилния момент. Оставете детето да пробва различни варианти да се справи! Скоро чрез преживяване и собствен опит ще се научи кога какви механизми да използва.

8. Силата и увереността не се постигат със заплахи и грубост

Повече родители смятат, че детето е лидер, когато манипулира и контролира другите деца. Това е напълно погрешно. Лидерът е харизматична личност, която другите следват заради начина му на мислене и действия, не по задължение.

9. Вие, като родител, трябва да прецените кога се налага да се намесите

Не оставяйте малкото дете да се бори, когато виждате, че „битката не е по възможностите му“. В горепосочения случай другото дете е имало моралната подкрепа и физическото присъствие и на майката, и бабата. Подкрепете с думи и дела детето си, когато то е в правото си. Реагирайте на несправедливостта.

10. Не настройвате детето срещу останалите

Не трябва да внушаваме на децата си, че  живеят в жесток и несправедлив свят, в който само с нахалство и бой можеш да се наложиш. Детето ще се почувства във враждебна обстановка и ще се притеснява винаги, когато общува с други деца. Днешните неприятелчета могат да станат бъдещи приятели.

И запомнете…

Децата, които не умеят да отстояват собствените си желания и потребности, стават непълноценни възрастни. Те често биват нещастни, защото нямат сили да се изправят срещу препятствията, които им предоставя животът. Нерядко се чувстват маловажни и незначителни, научават се да странят от останалите и да възприемат света като несправедливо място.

Ако детето бива подкрепено да изразява своите нужди адекватно, то ще се научи да контролира живота си!

 

Автор: Теодора Пампулова, 
Детски психолог Координатор на Дружеството на психолозите за гр. Пловдив и региона

 

Вижте още:

Оставете детето да скучае – или защо скуката е полезна

10 знаменитости, израснали с хиперактивност с дефицит на вниманието

Наистина ли е толкова важно децата да могат да пишат и смятат преди 1-ви клас?

5 неща, които учителят трябва да знае за децата ви