“Истории от детската площадка” – конкурс за малки и пораснали деца

Споделете вашите патила на детската площадка и спечелете награда

детска площадка конкурс

Гражданската инициатива за безопасни детски площадки обявява национален онлайн конкурс за разказ “Истории от детската площадка“. Конкурсът се провежда в две категории: за деца до 17 години и за автори над 18 години.

Този конкурс е само за тези от вас, които имат смелостта да споделят смешни, мъдри, та дори и тъжни истории с деца от 0 до 100 години, родители, катерушки, люлки, пързалки, пясъчници!

Жури, съставено от екипа на групата и партньорите, ще избере победителите. Разказите им ще бъдат публикувани на онлайн платформата „Дневникът на мама и татко“. Наградите са осигурени от издателство „Сиела“, „Слънце“, Сдружение „Бебе и дете“, „Таратанци“, Крафт бира „Айляк“ и конна база Ахил.

Текстовете трябва да са с обем до 2 500 знака, а срокът за изпращане е до 27 ноември 2016 г. на адрес safeplaygrounds.sofia@gmail.com.

Гражданска инициатива за безопасни детски площадки е неправителствена организация, имаща за цел да подобри условията за игра на малчуганите, както и да запази от застрояване детските площадки в междублоковите пространства.

За въпроси, обръщайте се към Мая Цанева, mayatsaneva@gmail.com

Регламен:
Регламент
1. Участниците представят оригинални идеи, размишления, позиции, които не са публикувани другаде или не са награждавани в каквито и да е други конкурси. С изпращането на творбите си те се съгласяват да участват в конкурса, а призьорите дават съгласие работите им да бъдат публикувани на ФБ страницата на Гражданска инициатива за безопасни детски площадки и на онлайн платформата Дневникът на мама и татко.

2. Всеки автор има право на не повече от три разказа . Обемът на разказа е до 2500 знака, двустранно подравнени страници, шрифт Times New Roman 12.

3. Разказите следва да залагат на креативност, оригиналност, умелост в използването на езика. Не се толерират нередактирани текстове с множество правописни, граматически, смислови грешки.

4. Всеки разказ трябва да бъде придружен от: трите имена на автора, възраст, пощенски адрес за контакти, телефон и е-mail адрес. Разказите на лицата под 18-годишна възраст се изпращат, придружени и с данните на родител/настойник. Администраторите на групата отговарят за съхраняването на личните данни на участниците и поемат ангажимент да не ги разпространяват на трети лица, нито да се ползват без разрешение.

5. Началото на конкурса е 27.10.2016 г., а негов край е датата 27.11.2016 г. Награждаването на призьорите ще се състои в средата на декември 2016 г. Точната дата и час ще бъдат обявени на онлайн платформата Дневникът на мама и татко.

6. Разказите се изпращат на електронната поща на Гражданска инициатива за безопасни детски площадки safeplaygrounds.sofia@gmail.com.

7. Разказите се разглеждат и оценяват от комисия, съставена от по 1 представител от партньорите в конкурса. Решението на комисията се взема с мнозинство и не се преразглеждат.

8. Призьорите в конкурса получават следните награди: Книги от издателство „Сиела“ и „Слънце“,Сдружение „Бебе и дете“,награди от Таратанци, Крафт бира „Айляк“ и награда от конна база „Ахил“. Наградите на Крафт бира „Айляк“ ще бъдат дадени на победителите, навършили пълнолетие или 18 г.

9. Всички участници и призьори получават грамота за участие в конкурса. Резултатите се обявяват на ФБ страницата на Гражданската инициатива за безопасни детски площадки, онлайн платформта Дневникът на мама и татко и в медиите партньори.

10. По решение на конкурсната комисия може да бъде дадена грамота и на участник/ци, който не е заел едно от призовите места, но е представил оригинална творба.

11. Организаторите публикуват наградените разкази, като към всеки разказ ще бъдат изписани двете имена на автора, при желание и псевдоним. Организаторите стават притежатели на авторските права върху разказите, изпратени от участниците.

Comments are closed.