Монтесори принципи за добро възпитание

 монтесори възпитание

Всеки родител мечтае детето му да развие своя потенциал, като същевременно се забавлява и расте спокойно и уверено в собствените си способности. В съвременната система на обучение и възпитание има редица методи, чрез които това може да бъде постигнато. Но има един по-нестандартен, който се отличава от останалите – методът Монтесори.


Създателят на този интересен метод е д-р Мария Монтесори – италианска лекарка и световноизвестна педагожка. Тя развива своята система въз основа научни наблюдения на деца от раждането до юношеска възраст. Трудът й жъне успехи в различни култури по целия свят вече над 100 години. А най-ценното в него е, че може да бъде прилаган еднакво ефективно както в училищата и детските градини от преподавателите, така и от родителите у дома.

Какво е методът Монтесори?

Най-характерно за метода е, че се сформират групи от деца на различна възраст. Целта е по-малките деца да се учат от по-големите, а по-големите да затвърждават знанията си, докато преподават на по-малките. Ролята на възрастния е да определи време за всяко занимание и да ръководи процеса. Това взаимодействие е отражение на реалния свят, където индивидите работят и общуват с хора от всички възрасти. А е и чудесна възможност на родителите с две и повече деца да разпределят еднакво вниманието си.
Важно е и мястото, на което се събират децата, да е подготвено така, че да насърчава независимостта, свободата (в определени граници, разбира се) и чувството за цел.

Принципи за възпитание на дететo

Всъщност този метод не е насочен само към децата. Той е предизвикателство и за човека, който реши да го прилага, защото най-важното в него е личният пример. Мария Монтесори е извела 19 принципа, които са основополагащи за успеха на метода:

1. Обучавайте децата с помощта на предметите, които ги заобикалят.

2. Ако едно дете често е критикувано, то се учи да критикува и съди.

3. Ако едно дете често е хвалено – то се научава да цени себе си и другите.

4. Ако детето ви расте във враждебна среда – то става агресивно.

5. Ако сте честни с детето си – то ще израсне честен човек.

6. Ако едно дете често бива осмивано – то ще израсне срамежливо и плахо.

7. Ако едно дете живее с чувството за сигурност – то ще има вяра в другите.

8. Ако едно дете често е порицавано – то често ще изпитва чувство за вина.

9. Ако едно дете често среща одобрение – то ще се научи на самоуважение.

10. Ако сте снизходителни към детето – то ще се научи на търпение.

11. Ако често се веселите с детето – то ще изгради доверие във вас.

12. Ако едно дете живее в атмосфера на приятелство и добронамереност – то ще се научи как да открива любовта.

13. Не говорете лошо за детето – нито в негово присъствие, нито в негово отсъствие.

14. Съсредоточете се върху развитието на добрите качества в детето, така че за лошите да не остане място.

15. Слушайте внимателно какво говорят и ви питат децата ви и винаги им отговаряйте.

16. Уважавайте детето, дори когато греши, грешките са поправими – не е важно дали ще бъдат поправени веднага или след време.

17. Бъдете готови да помогнете на дете, което се намира в търсене и бъдете незабележими за това дете, което всичко е намерило.

18. Помагайте на детето си да развива своите способности от най-ранна възраст. Правете това с търпение, грижа, разбирателство и любов.

19. Във възпитанието на детето винаги се придържайте към основния принцип, а именно – показвайте му най-доброто от себе си.

Предимства на метода Монтесори:

  • Този метод взема предвид, че децата се учат по различни начини, и включва всички стилове на учене.
  • Децата са свободни да учат, следвайки собствени темпове, отчита се всеки напредък.
  • Започвайки от най-ранна възраст, децата усвояват умения за ред, координация, концентрация и независимост.
  • Те се чувстват защитени, защото са част от грижовна общност.
  • Радват се на свобода в допустимите граници по отношение на посоката на обучение.
  • Превръщат се в активни търсачи на знания.
  • Научават се да гледат критично на собствената си работа и да се учат се от грешките си.

Източник: Gnezdoto.net

Вижте още:

Безценни мъдрости за майчинството и възпитанието от Петър Дънов

Обучение по метода Монтесори: как да създадем подходяща среда за деца до 3 г.?

Златните правила за възпитание на детето на Мария Монтесори

10-те основни принципа на Монтесори обучението