10-те основни принципа на Монтесори обучението

монтесори1

Монтесори заниманията стават все по-популярни, както по цял свят, така и у нас. Много родители избират да заложат на принципите на този тип обучение в домашна среда. Ако следваме тези принципи, това дава на детето възможност по естествен начин да развие много позитивни умения като независимост, самодисциплина, желание за учене и опознаване на света.


 

  1. Следвайте детето – водещ принцип за всяка възраст

Отнасяйте се индивидуално към обучението на детето, тъй като то има своята особеност. При Монтесори обучението това се случва като наблюдавате своето дете и изследвате нуждите му, интересите му и съответно зачитате тези нужди и интереси.

  1. Уважавайте и окуражавайте своето дете и неговата емоционалност и способност да възприема.

Независимостта и опознаването на света са основни ценности и принципи на Монтесори обучението. Те трябва да са съчетани с уважение към детето и насърчаване на неговата емоционалност и способност да възприема заобикалящия го свят

  1. Дайте на детето си свобода да изучава заобикалящата го среда

Децата трябва да получат възможност да опознават света, както на закрито, така и навън. Докато детето е в безопасност и използва свободата като средство да опознава света, това е от полза.

  1. Дайте на детето си колкото се може повече възможности да изучава света чрез допир.

При Монтесори обучението практиката е много по-важна от теорията и опознаването на различните материали става като детето се докосне до тях.

  1. Наблегнете на практическите занимания и развиването на сензорните умения в предучилищна възраст.монтесори у дома2

Практическите дейности, свързани с опознаването на детето и на собствените му нужди и възможности, с грижата за заобикалящата среда, контролът на движенията, балансът и устойчивостта помагат на детето да си създаде усещане за ред, концентрация, координация и независимост. Заниманията, стимулиращи по-голяма прецизност на сетивата дават индиректна подготовка за по-нататъшно образование в училищна възраст.

  1. Осигурете на детето материали с размери, подходящи за деца.

Поставете материали с размери, подходящи за деца, на ниски рафтчета, което да позволи на детето да ги разглежда и избира само за целите на своите занимания.

  1. Не прекъсвайте работния процес на своето дете. Вместо това му дайте възможност да се концентрира и да развие трайно тази своя способност.

Състезания, тестове, награди и наказания не са необходими. Детето ще изпита удовлетворение и чувство за успех по друг начин – след като е завършило започнатото и е видяло резултата от своето занимание.

  1. Направете заобикалящата среда възможно най-атрактивна и интересна.

Подредете стаята така, че тя да допринася за интелектуалното развитие на детето и да провокира неговия интерес.

  1. Покажете на детето как да провежда Монтесори заниманията

Не очаквайте вашето дете от само себе си да знае как да направи дадено нещо или да е запознато с подобаващото поведение, ако не сте му разяснили нещата предварително и не сте му показали някои основни неща.

  1. Когато предлагате занимание, уверете се, че има само едно отличително качество.

Например – предметите трябва да се отличават само по цвят, но да са с еднаква форма, ако искате детето да опознае различните цветове.

 

Статията е подготвена по материали от http://livingmontessorinow.com

Вижте още:

10 игри, които правят пътуването в кола с деца по-лесно

6 ползи от игрите на открито за децата и тяхното здраве

Възпитанието на детето от 0 до 2 годишна възраст

Как да стимулираме интелектуалното развитие на бебето