Отпускат финансови компенсации на семейства, чиито деца не са приети в детска градина

тръгване на детска градина адаптация детето плаче

Държавата ще плати общо 827 378 лв. на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина. От тях 823 784 лв. ще бъдат преведени на Столичната община, а 3594 лв. – на Община Пловдив.


С това решение на правителството се компенсират разходи за отглеждане и обучение на децата през последните два месеца на 2021 г. и през първите два месеца на 2022 г. В края на миналата година в столицата право на такова обезщетение са имали родителите на 734 деца, а в началото на тази – на 820. В Пловдив ще се платят компенсации за три деца за ноември и декември 2021 г. и за четири – за януари и февруари на 2022 г.

Законът за предучилищно и училищно образование позволява финансова помощ за деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в детска градина поради липса на места.