Първо частно китайско училище отваря врати в София

частно китайско училище

Първо частно китайско училище у нас ще отвори врати наесен. 60 деца от първи до 12-ти клас от септември ще бъдат ученици в новооткритото учебно заведение. Предвидени са и подготвителни групи за петгодишни и шестгодишни деца.

“Китайският език е много перспективен за бъдещата реализация на учениците ни, защото китайският бизнес и китайската култура не са за подценяване и могат много да ги обогатят. Още повече, че китайското икономическо присъствие в света продължава да нараства”, разказа Николай Ялъмов, председател на фондация “Захари Стоянов”, която заедно със Софийския университет “Св. Климент Охридски” е в основата на проекта.

“В България има няколко държавни училища с китайски паралелки, а нашата амбиция е да бъдем първото училище в частния сектор, в което се изучава китайски език. Разбира се, той няма да е единственият чужд език – планираме английският да бъде съпътстващ, а впоследствие ще има и други езици”, обясни Ялъмов.

Обучението в училището ще бъде подпомогнато от Софийския университет чрез неговия институт “Конфуций”, чиято основна дейност е преподаването на китайския език и култура. Учениците ще бъдат подбирани чрез събеседване с директора на училището и с психолог.

Институтът “Конфуций“ безплатно ще предостави всички учебни материали на училището. Наесен в училището ще дойде и китайски преподавател, за да помага на децата в усвояването на езика.

Институтът “Конфуций” също така ще се грижи за бъдещите посещения на учениците ни в Китай, като разходите на родителите ще се ограничават до самолетния билет, а всичко останало ще се поема от Китай. “Договорили сме се всяко дете да има възможност веднъж годишно за две седмици да посети страната”, обясни Ялъмов.

Училището ще си сътрудничи с университета в Ланджоу – споразумението предвижда облекчени условия за учениците под формата на стипендии за езиковите му програми.

“Към училището има много запитвания, но все още се наблюдава известна боязън у родителите, най-вече защото сме ново училище”, разказа Ялъмов.

“Все пак, интересът е налице към нашата стратегия за засилено изучаване и фокусиране върху китайския език. От страна на тукашната китайска общност не мога да кажа, че има някакъв интерес. Може би изчакват и вероятно ще ни обърнат внимание след година-две, когато се утвърдим като успешен модел”, каза той.

В момента у нас около две хиляди деца изучават китайски език в училище. Част от тях искат да продължат образованието си в Китай.

В последните години далекоизточната страна се радва на повишен интерес от младежи от всички континенти, включително от Европа – над 300 хиляди чужденци следват в китайски университети. Една от основните причини е, че китайската икономика се нуждае от специалисти, завършили образованието си на място, запознати с процесите в района и с местната култура и бизнес среда. Български младежи също могат да станат част от този процес.

Comments are closed.