Притча за мъдрия старец и неговата тайна за щастлив и спокоен живот

притча мъдър старец.jpg

Имало едно време един мъдрец, който бил известен в цялото село. Всички били чували за неговия весел нрав и способността му да превъзмогва проблемите и бързо да му минава, ако нещо го е разгневяло. Хората постоянно се чудели как успява да постигне това. Един ден всички се събрали и решили да повикат мъдреца, за да им даде съвет как да се справят с нещата, които ги тормозят от години и все не могат да ги разрешат.


– Кажи ни, каква е тайната ти? Научи ни и нас да не се ядосваме за едно и също нещо постоянно и да преодоляваме гнева и тревогите си. Как може да стане това? – питали го съселяните един през друг.

– Трудно ще е да ви обясня с прости думи. Затова ще ви разкажа един виц. – отвърнал той.

– Виц? – възкликнали съселяните му – Давай, разказвай!

Мъдрецът им разказал един виц, който бил много смешен. Когато го чули, всички се запревивали от смях.

След няколко минути той им разказал същия виц, но само няколко от тях се смеели.

Когато разказал същия виц за трети път, никой вече не се смеел и всички се чудели защо продължава да им повтаря една и съща история.

Тогава мъдрецът се усмихнал и казал:

– Ето, виждате ли? Не можете да се смее на една и съща шега отново и отново, защото вече знаете края ѝ. Тогава замислете се, защо постоянно се ядосвате за едни и същи неща отново и отново, вместо да си научите житейските уроци и да не повтаряте едни и същи грешки?