ламска болест

Цезарина Илиева: „Не отстранявайте кърлежите с мазнина и памук“

21.07.2016

Цезарина Илиева е началник на отдел „Паразитология“ към Столичната регионална здравна инспекция. Завършва висше образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Обща [вижте още]