Любопитно

Даровитите деца притежават тези 9 качества, които трябва да бъдат развивани

Често се случва родителите да са толкова ентусиазирани и удовлетворени от постиженията на своето мъниче, че да приемат като знак за даровитост всяка дума, която то произнесе, [вижте още]