Дете

Само мама го може…

Мама може да чете мисли Още откакто съм се родил тя знае по-добре от мен какво ми е – например често казва, „Хайде, лягай си, спи ти [вижте още]