Таблица за нормите в ръста при деца от 0 до 3 години

Много родители се питат дали детето им е нормално на ръст, дали не е прекалено ниско или прекалено високо. Ръстът и теглото са важни, ето защо педиатърът ще следи развитието на вашия син или дъщеря още от раждането. Макар че всяко дете се развива индивидуално, все пак има някои норми, които са приети за ориентир при развитието на бебето и детето от 0 до 3 годишна възраст.

ТАБЛИЦА ЗА НОРМАЛНИЯ РЪСТ ПРИ ДЕЦА ОТ 0 ДО 3 ГОДИНИ

таблица норми ръст2