Училище за родители отваря врати във Враца

училище за родители

Във Враца ще има училище за родители, съобщи ръководителят на сдружение ТЕМП – АРТ Георги Врабчев, който е и директор на Младежкия дом, където ще се провеждат заниманията.

Сдружението е станало част от проектa „Да пораснем заедно“ на сдружение Плевенски обществен фонд „Читалища“.

Шест сдружения от страната – Плевен, Враца, Търговище, Благоевград, Кърджали и Разград за период от 10 месеца в близко партньорство ще организират и проведат във всеки един от партниращите градове обучения на експерти за работа с родители на деца в ранна детска възраст, ще се проведат работилници за родители и специфични за проекта публични изяви, обясни Врабчев.

В рамките на инициативата ще бъде създаден електронен портал на работилниците за родители и ще се организира национална среща за изграждане на неформална мрежа от работилници за родители.

Проектът се финансира по програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.

Методологията за осъществяване на дейностите по проекта е разработена от експерти на УНИЦЕФ за подкрепа на родители на деца в ранна детска възраст и е тествана и прилагана от НПО, образователни институции и местни власти в различни страни.

Сигналният проект по тази методология е реализиран в Хърватска. Идеята е да се подпомага семейната среда и родителите, за да полагат пълноценни грижи за своите деца. Често родителите се чувстват неуверени, объркани и затруднени в своята роля и се нуждаят от подкрепа, за да се справят успешно с всички свои отговорности. Традиционните източници на подкрепа от близки и роднини все по-рядко могат да отговорят на нуждите им.

В различните работилници, секции и публични форми на проекта родителите в неформална среда ще могат да обменят информация, знания, умения и подкрепа в присъствие на специалисти.