Увеличават минималната работна заплата с 16 лв. от юли

семейни помощи, детски надбавки, бюджет

Минималната работна заплата след първи юли ще се увеличи с 16 лева и ще надхвърли определения праг на бедност. Това е записано в доклада на вицепремиера и социален министър Ивайло Калфин към проектопостановлението, което правителството финално потвърди.

Правителството препотвърди влязлото в сила от януари увеличаване на минималната заплата и планираното ново от месец юли, след като спази процедурата и съгласува намерението в националния тристранен съвет.

В мотивите си към предложението Ивайло Калфин посочва, че периодичното увеличаване на минималното възнаграждение гарантира запазване и умерено увеличаване на покупателната способност на доходите на голяма част от работещите, а ръстът не води до допълнителни тежести в други области и ефектът върху държавния бюджет и бюджетните организации е предвидим и поносим.  По този начин нетната минимална работна заплата ще бъде макар и с малко, над линията на бедността.

Според много работещи и родители обаче увеличението е незначително и твърденията на социалното министерство, че то ще доведе до повишена покупателна способност, са несериозни.

След плащане на данъци и осигуровки, минималната заплата в момента осигурява чист доход от 282 лева. След първи юли той ще е със 16 лева повече и ще достигне 298 лева.