Въвеждат „умни“ класни стаи в училищата

умни класни стаи

Чрез създаването на „умни“ класни стаи управляващите ще се опитат да върнат децата в училище. Това е една от мерките, които правителството ще предприеме в опит да намали преждевременното отпадане на деца от училището, съобщава Economic.bg.

Ще бъде осигурена техника и оборудване за създаването на „смарт“ класни стаи. Целта е чрез повече презентации и мултимедийно съдържание по природните и математически науки да се предизвика интересът на учениците.

„Чрез повишаването на достъпа до съвременни информационни технологии и електронизация на учебния процес се цели да бъде увеличен интересът на децата към ученето и образованието“, се отбелязва в позицията на кабинета. Планът е предвиден да задейства от учебната 2016/2017 година.

В него ще се включва и внедряването на системи за ранно предупреждение за възможно преждевременно напускане от детски градини и училища. Целта е да се осигури надеждна и актуална информация за деца в риск от отпадане. Едно от най-важните условия за недопускане на отпадане е бързата реакция на отговорните институции и лица след констатиран риск.