„Възпитан е онзи човек, който иска и умее да се съобразява с другите“

„Възпитан е онзи човек, който иска и умее да се съобразява с другите“ – това е мисъл на руския филолог, културолог и академик  Дмитрий Лихачов. Ето какво пише той в книгата си  „Лихачев Д.С. Письма о добром”

Да получиш добро възпитание е възможно не само в семейството и училище, но и от самия себе си. Нужно е само да знаеш, какво е това истинска възпитаност. Не възнамерявам да давам рецепти по възпитание, понеже съвсем не считам себе си за образцово възпитан. Но бих искал да споделя някои свои мисли с читателите. Уверен съм, например, че истинската възпитаност се проявява преди всичко у дома, в семейството, в отношенията с най-близките ни.

Ако мъжът на улицата дава път на непозната жена и отваря вратата за нея, а у дома не помага на уморената си съпруга да измие съдовете – той е невъзпитан човек. Ако с познатите си той е вежлив, а домашните му го дразнят по всякакъв повод  той е невъзпитан човек. Ако не се съобразява с характера, психологията, навиците и желанията на своите близки – той е невъзпитан човек. Ако дори вече на зряла възраст, той смята, че е добре да приема помощ от своите родители и не забелязва, че самите те се нуждаят от неговата – той е невъзпитан човек. Ако слуша радио или гледа телевизия с усилен звук или просто говори гръмко, докато някой у дома пише домашни или чете – той е невъзпитан човек и никога няма да направи децата си възпитани.


Ако той обича да се подиграва с жена си и децата си, без да жали достойнството им, особено пред непознати, то той е – моля да ме извините, – просто глупак.

Възпитан е онзи човек, който иска и умее да се съобразява с другите, онзи, комуто собствената вежливост е не само привична и лека, но и приятна.

Читателят вероятно е забелязал, че най-вече се обръщам към мъжете, към главата на семейството. И това е, защото на жените наистина трябва да им се дава път – не само при влизане през вратата. Но умната жена лесно ще разбере какво е нужно да прави, когато с признателност приема от мъжете даденото й от природата право, и по-малко ги заставя да й отстъпват първенството. А това е много трудно! Затова природата се е погрижила, повечето жени да са надарени с по-голямо чувство за такт и повече природна вежливост, отколкото мъжете.

В основата на добрите обноски лежи грижата – грижата за това, човек да не пречи на другия, така че всички да се чувстват добре заедно.

Трябва да се помни едно, а не сто правила – необходимостта от уважително отношение един към друг. Ако имате това и с още малко находчивост, то маниерите сами ще дойдат при вас, или по-скоро ще дойде желанието и умението да прилагаме правилата за добро поведение.

* Фрагмент от книгата „Лихачев Д.С. Письма о добром”, Дмитрий Лихачов

Източник: Webstage.bg