12 юни – Световен ден срещу детския труд

световен ден срещу детския труд

На 12 юни птбелязваме Световния ден срещу детския труд. Тазгодишната кампания на Международната организация на труда фокусира вниманието върху качественото образование.


Последните данни показват, че на повече от 120 милиона деца на възраст между 5 и 14 години се налага да учат и работят едновременно или изобщо нямат достъп до образование.

Бедността, липсата на защита, на достоен труд за родителите и липсата на осигурен достъп до образование са само част от факторите, довели до проблема със стотиците милиони деца по света, останали извън образователната система. Именно децата, които са принудени да работят и да учат едновременно или изобщо не учат, са потенциални жертви на трафик на хора за трудова експлоатация, смятат експертите