7 качества, които децата с потенциал за успех притежават

дете с потенциал качества

През последното десетилетие задълбочено изучавах резултатите от изследванията в областта на личностните черти, които са свързани най-тясно с оптимизирането на възможностите на децата да преуспяват, и съм обособила седем силни страни на характера. Усвояването им води до укрепване на психическата устойчивост, социалната компетентност, моралната сила и емоционалната гъвкавост и до подобряване на самооценката. Те способстват за намаляване на тревожността и за увеличаване на устойчивостта, за да бъдат децата в състояние да се справят с враждебността, да решават проблеми, да се адаптират към променящите се условия и да поддържат нормални взаимоотношения – основните предпоставки за смислен и успешен живот.

Изборът на седемте силни страни на характера се основава на шест критерия. Всяка от тях:

 1. Спомага да се засили устойчивостта на децата, което е доказано с мащабни изследвания.
 2. Е „крайно необходима“ за живота през XXI век според проучванията на Професионалната информационна мрежа, изследователския център „Пю“ и Световния икономически форум.
 3. Е призната за универсална сила, подобряваща нравствения ни облик.
 4. Оптимизира усвояването на знания и повишава успеваемостта.
 5. Може да бъде усвоена и не зависи от произхода, коефициента на интелигентност и материалното състояние.
 6. Укрепва психичното здраве и самочувствието.

Ето и кои са тези 7 качества:

1. Самоувереност

 • Самоувереността ще даде възможност на детето ви да открие силните си страни и да приеме недостатъците си, за да бъде в състояние да намери най-правилния път към успеха в живота.

2. Способност за емпатия

 • Емпатията ще даде възможност на детето ви да открие и да осмисли своите чувства и потребности, както и чувствата и потребностите на хората около него, за да бъде в състояние да поддържа нормални взаимоотношения с тях.

Във втората част е обяснено как бихте могли да помогнете на детето си да развие качествата, характеризиращи силния ум.


3. Самоконтрол

 • Самоконтролът ще даде възможност на детето ви да се научи да мисли ясно, да потиска вредните за здравето му чувства и да се освободи от стреса, за да може да се справя с всичко, което се изпречва на пътя му.

4. Способност за усвояване на нравствени ценности

 • Нравствеността ще даде възможност на детето ви да усвои етични ценности, които ще му помогнат да си изгради морални принципи и да ги следва в отношенията си с хората.

5. Любознателност

 • Любознателността ще помогне на детето ви да се възползва от възможностите, които се отварят пред него, да прави открития и да развива креативността си, за да може да следва мечтите си.

В третата част са представени няколко начина, по които ще можете да помогнете на детето си да тренира волята си и да я укрепва.

6. Постоянство

 • Постоянството ще вдъхне кураж на детето ви да продължава да опитва, когато е напът да се откаже, и да осъзнае, че може да преодолява грешките и провалите си и да се учи от тях, за да постига целите си.

7. Оптимизъм

 • Оптимизмът ще предостави на детето ви инструменти, с които то ще бъде в състояние с положителна нагласа да се справя с предизвикателствата, да се освободи от депресията, да храни по-големи надежди за света около себе си и да повярва, че има неща, за които си заслужава да се живее.

Макар че всяка от тези силни страни може да бъде възпитавана у децата още от детската градина та чак до абитуриентския бал, повечето деца са лишени от подобна възможност поради ред причини. Това ги поставя в неизгодна позиция и се отразява неблагоприятно върху живота им в бъдеще.

Статията е подготвена по материали от книгата „Успяващите деца: Изненадващите причини някои да изостават, а други да процъфтяват” от д-р Мишел Борба, издателство Ciela