Ако родителите ни не се обичат, трудно ще разберем как изглежда любовта

родителски грешки възпитание деца

Ако родителите ни не се обичат и не се разбират помежду си, трудно ще разберем как изглежда любовта. Най-ценното наследство, което родителите могат да оставят на децата си, е тяхното собствено щастие.


Родителите ни може да са в състояние да ни оставят пари, къщи, земи, но въпреки това да не са щастливи хора.

Да имате щастливи родители означава да получите най богатото наследство от всички.

Тит Нат Хан