Ако родителите ни не се обичат, трудно ще разберем как изглежда любовта

родителски грешки възпитание деца

Ако родителите ни не се обичат и не се разбират помежду си, трудно ще разберем как изглежда любовта. Най-ценното наследство, което родителите могат да оставят на децата си, е тяхното собствено щастие.

Родителите ни може да са в състояние да ни оставят пари, къщи, земи, но въпреки това да не са щастливи хора.

Да имате щастливи родители означава да получите най богатото наследство от всички.

Тит Нат Хан

Коментарите са изключени.