Защо е важно да възпитаме психически силни деца

дете самичувствие увереност

Фредерик Дъглас е казал: „По-лесно е да формираш силни деца, отколкото да поправиш увредени зрели хора”. Като терапевт аз знам, че това е истина. Много по-лесно е да развиеш психическа сила, докато си още дете. И детството е пълно с възможности за растеж.

Не можете да предотвратите сблъсъка с трудностите в живота на детето ви. То ще познае неуспеха и отхвърлянето, загубата и сърдечното разочарование. И ще се изправя пред проблеми.

Дадете ли му обаче инструментите, с помощта на които да натрупва психическа сила, детето ви ще е в състояние да превръща трудностите във възможности да става по-силна и по-добра личност. Пред каквито и обстоятелства да се изправи, каквото и да му е писано да изживее, то ще знае, че има силата да го преодолее.

Това не означава, че няма да страда емоционално или че няма да се бори със стреса. Психическата сила обаче ще му помага да се справя с трудностите по продуктивен начин. И ще му вдъхва смелостта да посреща проблемите директно, да вярва в уменията си и да се учи от неуспехите.

Компонентите на психическата сила

Докато растат и се учат, децата развиват основни убеждения за себе си, за другите хора и света като цяло. Ако обаче не полагате съзнателни усилия да помогнете на детето да си създаде здравословен мироглед, то може да развие убеждения, ограничаващи неговия потенциал.

Основните убеждения оказват влияние на начина, по който децата тълкуват събитията и по който откликват на обстоятелствата. И което е по-важно – възможно е силата на тези убеждения да ги превърне в реалност. Например детето, определящо себе си като загубеняк, няма да положи усилия да направи живота си по-добър. Или детето, което вярва, че не може да успее в живота, защото другите му пречат, едва ли ще осъществи своя потенциал.

Основните убеждения на детето ви оказват влияние върху неговите мисли, чувства и поведение. Ето пример за това от живота на две деца, които не са избрани в отбора по баскетбол:

Детето от първия пример:

Основно убеждение: Не съм достатъчно добър.

Мисли: Никога няма да ме бива в баскетбола. Просто не съм спортен тип.

Чувства: Тъга и отхвърляне.

Поведение: Отказва се да играе баскетбол.

Детето от втория пример

Основно убеждение: Аз мога.

Мисли: Ако се упражнявам, ще стана по-добър. Може другата година да ме вземат в отбора.

Чувства: Решителност и надежда.

Поведение: Играе баскетбол всеки ден след училище.

Въпреки че да се внесат промени в основните убеждения е възможно и на по-късен етап от живота, тогава е по-трудно. След като десетилетия наред си се придържал към определено убеждение, не е лесно да се отучиш от нещо, което винаги си смятал за истина. И ще е по-трудно да се променят нездравословните мисли, чувства и поведение, подкрепящи това убеждение.

Освен че ще трябва да помогнете на детето си да си изгради здравословни основни убеждения, ще е необходимо и да го научите да регулира мислите си, да владее емоциите си и да постъпва по продуктивен начин. Ето ги трите компонента на психическата сила:
  1. Мисли – Прекомерно негативните мисли, безмилостната самокритика и фаталистичните предричания ще попречат на детето да разгърне потенциала си. Решението обаче не е просто да го научите да бъде оптимист. Прекалената самоувереност и пренебрегването на реални опасности ще направят детето зле подготвено за житейската реалност. Научете го да гледа реалистично, за да се справя по възможно най-добрия начин.
  2. Поведение – Непродуктивното поведение – като оплакването и оставането в зоната на комфорт – ще създаде проблеми в образованието, взаимоотношенията и бъдещата кариера на детето. Научете го да предизвиква себе си и да взима здравословни решения дори когато не се чувства мотивирано.
  3. Емоции – Постоянното лошо настроение, избухливост и избягване на страха са само някои от проявленията на неспособността за регулиране на емоциите, която би могла да ограничи възможността детето ви да води богат и пълноценен живот. Научете го да владее емоциите си и то ще се радва на трайни ползи като добър самоконтрол и умения за общуване.

 

Откъс от книгата „13 неща, които психически силните хора не правят“ от Ейми Морин, издателство „Хермес“