Новини

Препоръки за подобряване на икономическата политика в областта на демографското развитие

Сдружение „Младежки инициативи за развитие и диалог“ е изпълнител по проект „Партньорство за ново възраждане в демографски аспект“ № BG05SFOP001-2.009-0129-C01, финансиран по Оперативма програма „Добро управление“, Процедура [вижте още]

Новини

Нова поредица интерактивни книжки, които учат децата на емоционална интелигентност

Нова поредица от илюстрирани интерактивни книжки на издателство „Изток-Запад“ с уникални двустранни капачета учи децата, че винаги имат избор как да постъпят – позитивно или негативно, и [вижте още]