Решено: Без мобилни телефони по време на учебните часове

мобилен телефон ученици

Учениците няма да могат да използват мобилните си телефони по време на учебните часове, решиха народните представители с приети на второ четене текстове в Закона за образованието. Децата нямат право да участват в хазартни игри, да употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества, да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност, пише bgonair.bg.Школата трябва да изготвят и етичен кодекс, който да публикуват на интернет страницата им.

Учениците имат право да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове. Учениците ще могат да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. училищния учебен план, цитирано от БНР.

Учениците се задължават да носят ученическата си лична карта в и извън училище.

Промените предвиждат просветният министър да одобрява неограничен брой помагала и учебници – в момента по един предмет може да има до три учебника.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МОН и трансфери по бюджетите на общини в размер на 188 325 лв.

Средствата са за изплащане на стипендии на учениците от държавните и общинските училища. Те са предвидени в централния бюджет като част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.