Четете на децата си, за да четат и те след време

четене книги приказки дете родител полза
Стихотворенията, приказките и разказите често са основа за организиране на образователни дейности в детската градина, защото стимулират развитието на въображението и речниковия запас, а освен това и насърчават децата да пресъздават съдържанието им в творчески игри и интересни форми на театрална дейност. Но е важно четенето на приказки да се случва и у дома и да не се разчита на този тип дейности само в детската градина.

Четейки на детето, ние задоволяваме неговите емоционални потребности и нито компютърът, нито телевизията ще могат да постигнат това. Докато четем, ние се сближаваме с детето, прегръщаме го, гледаме го с любов, отделяме му време. Детето също придобива важни интелектуални компетенции и умения. Ето кои са те:

Приказките стимулират въображението

Приказката е произведение, което развива и формира личността на детето, научава го на модели на поведение, учи го моралните норми. Историите в тях показват частица от реалността и те насърчават да я опознаеш. Една от най-важните роли на приказката е да развиват въображението. Вдъхновено от тях, детето създава нови истории, променя съдържанието им или ги обогатява с нови елементи, за да може по-късно да измисли напълно „собствена приказка“. То се научава да различава измислицата от реалността. Слушайки приказки, детето усеща етичните и естетическите аспекти в историята, която му разказваме. Съдържанието на приказката включва и някои неясни формулировки. Това кара детето да мисли, да търси обяснения. Дори когато прочетената книга е илюстрирана, детето има възможност да променя изображенията и да създава свои собствени идеи въз основа на тях.


Приказките въвеждат децата в свят, пълен с невероятни места и фантастични герои. Това преживяване задейства творчеството у детето и събужда любопитството му съм света. Ако четем приказки по интересен начин, малкото дете може да задава много и различни въпроси, на които ние отговаряме. Това взаимодействие е знак, че въображението на детето работи и то има желание да опознава света.

Приказките обогатяват речниковия запас на децата

Докато слушат приказки, децата си представят ситуация, очертана с думи, свързват отделни факти, създават логическа цялост, имат отношение към представените факти или герои и оценяват поведението си. В същото време, докато слушат красива, литературна реч, прочетена от възрастен, те имат модел за подражание, обогатяват своя пасивен и активен речник. Защото, след като изслушат приказката, те задават въпроси, формулират оценки, често, ако съдържанието на историята е било интересно, те го пресъздават вербално, докато се забавляват. Приказката често въвежда нови, непознати думи, които хлапетата започват да използват след известно време.

Четенето на приказки стимулира и емоционалното и интелектуално развитие на детето

Достатъчни са 20 минути четене на ден, за да може редовният контакт с книгата да повлияе положително на развитието на детето. Как?  Заедно с героите, малкото дете открива различни емоции, започва да разбира кое е добро и кое е лошо. Научава социални норми, развива се интелектуално, оформя своята чувствителност. Четенето го учи да мисли, да комбинира факти и да прави заключения. Контактът с езика развива способността му да разбира речта. Нещо повече, както вече стана ясно, приказките обогатяват речниковия запас, благодарение на което детето започва да създава правилни, сложни изречения.

Книгите помагат за по-добра памет и концентрация

Четенето подобрява концентрацията и развива паметта на детето. За да асимилира информацията, то трябва да слуша внимателно историята. Ако в една приказка има ценно съдържание, детето придобива знания за света. Това със сигурност ще биде в помощ на детето при формиране на умения за фокусиране, запаметяване и разбиране.

И още ползи от четен ето на книги:

 • Положителен ефект върху емоционалното развитие.
 • Учи на морални ценности
 • Разширява общите познания, предизвиква интерес
 • Изгражда силна връзка между възрастен и дете
 • Развива чувствителност и емпатия
 • Учи на мислене, подобрява концентрацията
 • Предотвратява пристрастяването към телевизия и компютър
 • Формира навик за четене и придобиване на знания за цял живот

Възрастните трябва да знаят и помнят, че четенето на приказки трябва да се свързва с радости и никога с принуда или наказание. Нека да избираме да четем само истории, които:

 • Имат смисъл и са интересни за детето
 • Съобразени са с чувствителността на детето и не събуждат безпокойство и страх
 • Насърчават положителни модели на поведение
 • Учат на уважение към хората
 • Изграждат положително отношение към света

В заключение мога да кажа, че четенето на приказки на децата е много важно. Хубаво е родителите да отделят повече време и да четат на децата си, защото това развива, образова и сближава. А по-късно и самото дете ще има желание не само да се научи да чете, но и да превърне четенето в любимо занимание.

Автор: Красимира Димитрова Учител в ДГ “Дора Габе“ №18, гр. Добрич