Дислексията при децата – какви са симптомите и как да я разпознаем

дислексия

Непрекъснато се увеличава броят на децата, които срещат трудности при овладяване на четенето и писането, обединени с термина дислексия. Роналд Дейвис, който днес е един от най-големите американски специалисти в тази област, на осемнадесетгодишна възраст е бил все още „неспособен да чете и да пише, въпреки своя коефициент на интелигентност от 137 точки“. Това момче, което тогава са определяли като „функционално неграмотен“, е успяло впоследствие да стане инженер, икономист, възпитател и скулптор. През 1982 г. Роналд Дейвис създава Davis Dyslexia Center, отворен за диалектици на различна възраст и впоследствие с клонове в много страни.


Дейвис групира основните симптоми на детето с дислексия в няколко категории, като уточнява, че тези симптоми са твърде разнородни в различните дни, дори в различните минути:

Общи признаци на дислексията

 • На пръв поглед  детето с дислексия е будно, с интелигентност над средната, устно се изразява по-успешно, но не се справя с четенето, писането и правописа в училище.
 • Често му се слага етикет на мързеливо, дори глупаво дете, немарливо, незряло, „занемарено“  или  „с проблем в поведението“.
 • То е с висок коефициент на интелигентност, но няма добри оценки в училище. Справя се по-добре при устно изпитване, отколкото при писмено.
 • Смята себе си за глупаво, има ниско самочувствие. Има високо ниво на фрустрация и стрес по отношение на писмената реч. Прикрива своите слабости, благодарение на изобретателни стратегии за компенсация, които изработва само.
 • Надарено е в областта на изкуствата, театъра, музиката, в областта на спорта, дизайна, бизнеса, конструиране и инженерни специалности.
 • Често е разсеяно и мечтае, губи се лесно и няма ориентация за времето, което е минало.
 • Трудно му е да задържи дълго време вниманието си, може да изглежда хиперактивно или разсеяно.
 • Учи по-лесно при възможност да извършва манипулации с предмети, опити, наблюдения.

 

Симптоми на дислексията , свързани със зрение, четене правопис

 • Детето с дислексия се оплаква от световъртеж, главоболие или болки в корема, когато чете.
 • Дезориентирано е по отношение на буквите, цифрите, думите.
 • Когато чете или пише, такова дете, прави повторения, замени, пропуски, добавяния, разместване или инверсия на букви, цифри и/или думи.
 • Оплаква се, че усеща или вижда несъществуващи движения на буквите, когато чете, пише или преписва.
 • Оставя впечатление, че има проблеми със зрението, непотвърдени от очен лекар.
 • Чете и препрочита, защото се затруднява да разбере прочетеното.
 • Когато пише, се наблюдава фонетичен и несвързан правопис.

Симптоми на дислексията, свързани със слух и езиково развитие

 • При детето с дислексия се наблюдава слухова свръхчувствителност – чува неща, които не са казани или са останали незабелязани от другите. Лесно се разсейва от шумове.
 • Затруднява се да формулира мислите си, изразява се с накъсани изречения, не ги довършва.
 • Може да се получи ефект на заекване, когато е под напрежение. Трудно му е да произнася многосрични думи, смесва изреченията, думите и сричките, когато говори.

 

Краснопис и моторика при детето с дислексия

 • На детето с дислексия му е трудно да пише или да преписва. Държи химикала по необичаен начин. Почеркът му е неравен и нечетлив.
 • Несръчно е, с лоша координация. Не е ловко при игри с топка и при отборни спортни игри. Има трудности при изпълнението на задачи, свързани с фината и общата моторика.
 • Може да е амбидекстрик (тоест да си служи еднакво добре и с двете ръце, без изявена водеща ръка).
 • Често бърка посоките ляво/дясно и опозициите горе/долу.

 

Математически и времеви представи при детето с дислексия

 • Детето с дислексия се затруднява да познава часа, да пристигне някъде точно навреме, да подреди задачите си във времето.
 • При извършване на математически операции изпитва необходимост да си помага с броене на пръсти.
 • Може да брои последователно, но се затруднява да преброи конкретни обекти и да оперира с пари.
 • Може да решава аритметични задачи, но словесните го затрудняват.
 • То  демонстрира чудесна дългосрочна памет по отношение на лични преживявания, места и лица и обратно – слаба памет за факти и случки, които не са лично преживени.
 • Мисли главно чрез образи и картини, без звукове и думи /слаб вътрешен диалог/.

Поведение, здраве, личностно развитие при детето с дислексия

 • Личностното развитие на децата с дислексия е на крайности :
 • По отношение на реда са или изключително разпилени, или  пък държат маниакално на него.
 • Такова дете може да бъде „клоунът“ на класа, пакостникът или пък другата крайност – прекалено тихо и кротко.
 • Наблюдава се изключително засилено чувство за справедливост, емоционална чувствителност, стремеж към перфекционизъм.
 • Или изключително висок, или изключително нисък праг на болката.
 • При някои от тези деца може да се наблюдава изпреварващо развитие, а при други – закъснение в етапите на развитие (при пълзенето, прохождането, проговарянето…)
 • Тези деца са податливи на отити и алергии.

 

 По едноименната книга на Роналд Дейвис “The Gift of Dyslexia”
                                                                                             Превод: София Вълнеева, логопед