Каква е ролята на бащата за здравето на детето

баща татко бебе

Нови изследвания показват, че възрастта и начинът на живот на един мъж повлияват здравето на децата му, дори и преди тяхното раждане. Вече сме запознати, че вредните навици на майките като тютюнопушене и консумация на алкохол се отразяват върху здравето на детето, особено по време на бременност.

Все повече обаче се утвърждава, че рисковото поведение на мъжете като вредни хранителни навици, консумация на алкохол, тютюнопушене, а също и тяхната възраст, могат да допринесат за проявата на вродени дефекти, аутизъм, психични заболявания, както и други проблеми при децата. Напредналата възраст и нездравословните навици представляват едни от най-честите причини за промяна в мъжките гени. Въпреки че не е напълно установено как това се случва, учените твърдят, че тези генни промени се предават на техните деца, дори в определени случаи на техните внуци. Например затлъстяването като рисков фактор при един мъж прави неговите деца по-предразположени към него. От друга страна, тютюнопушенето може да причини неблагоприятни въздействия върху спермата на всеки мъж.

Изследванията сочат обаче, че абсолютният риск за вродени аномалии и други заболявания остават значително нисък за всяко дете. Учените твърдят, че здравето на майката по време на бременност оказва много по-силен ефект върху техните деца. Джоана Китлинска, доцент и доктор по биохимия и молекулярна и клетъчна биология от Университета Джорджтаун, предоставя разбивка на най-честите причини за вродени аномалии, които се дължат отстрана на мъжа и наличието на нездравословни навици и напреднала възраст при него.

В едно от проучванията си Китлинска установила, че за деца, чиито бащи са над 40-годишна възраст съществува много по-голям риск от развитието на аутизъм спрямо такива, чиито бащи са под 30-годишна възраст. При по-възрастните бащи се срещат по-често деца с шизофрения. Каква е връзката между напредналата възраст на бащите и потенциалното развитие на тези заболявания сред децата им не е ясно. Счита се обаче, че основна причина за проявата им са мутации в гените на бащата, но пряка връзка все още не установена.

Повишеният риск обаче не означава със сигурност, че всяко дете от по-възрастен баща ще бъде с вроден дефект или ще развие аутизъм или шизофрения.Децата на мъже, които са с високо ниво на затлъстяване, най-често са по-предразположени към развитието на същото. Голям е рискът тези деца да имат нарушен метаболизъм, да развият диабет или различни видове рак. От друга страна, се счита, че мъжете, които са хранили нормално в детска възраст, често имат деца, които са предпазени от сърдечни заболявания и диабет.

Консумацията на повишени количества алкохол представлява един от най-честите рискови фактори за плода. В голяма степен това се отнася за майката, но е доказано, че дори и майката да не консумира алкохол, употребата му във високи дози отстрана на бащата води до неприятни въздействия. Последните се изразяват с ниско тегло на децата при раждане и нарушени развитие на мозъка.

Бащи с високи нива на стрес в ежедневието си често имат деца, които развиват поведенчески проблеми като резултат. Необходимо е обаче да се извършат по-задълбочени изследвания как точното нивото на стрес при бащите оказва влияние върху техните деца.

Източник: Puls.bg